Αικατερίνη Βαρέλη

Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2015 11:59

Βιολογία ΙΙ άσκηση 11

Τα συμπληρωματικά στοιχεία για την επόμενη εργαστηριακή άσκηση ( άσκηση 11) έχουν αναρτηθεί στο  e-course.

 

Παρασκευή, 06 Μαρτίου 2015 09:24

Έναρξη Εργαστηρίων Βιολογίας

Έναρξη εργαστηριακών ασκήσεων Βιολογίας σύμφωνα με το πρόγραμμα,

Τρίτη 10/3 ομάδα 1

Πέμπτη 12/3 ομάδα 2

 

Σημαντικό. Μην ξεχάσετε τον Εργαστηριακό οδηγό.

Έναρξη μαθήματος  Βιολογίας ΙΙ

Τετάρτη 4/3 ώρα 10.00

 

Για την έναρξη του εργαστηρίου θα ενημερωθείτε με νέα ανακοίνωση.

 

 

Ενάρξη Βιολογίας ΙΙ.

Τετάρτη 4/2 ώρα 10.00

Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2015 14:59

Αποτελέσματα Βιολογίας Ι 2.2015

Στο αρχείο μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα της Βιολογίας Ι.

Ο τελικός βαθμός θα κατοχυρωθεί στο cronos. Υπάρχει αναλυτικά βαθμός εργαστηρίου και μαθήματος για τους φοιτητές που έχουν περάσει μόνο το ένα από τα δύο. Υπενθυμίζεται ότι ο βαθμός αυτός διατηρείται μόνο για δύο ακαδημαικά έτη.

Για τυχόν εκρεμμότητες παρακαλώ ενημερώστε με μέχρι την Παρασκευή.

Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2015 12:28

Αποτελέσματα Βιολογίας ΙΙ 2/2015

Στο αρχείο μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα για την Βιολογία ΙΙ.
Ο τελικός βαθμός είναι αυτός που θα προωθηθεί στο cronos.

Στην περίπτωση που έχετε μεν βαθμό μικρότερρο του πέντε, αλλά έχετε περάσει ή το μάθημα ή το εργαστήριο, αυτό φαίνεται στις αντίστοιχες στήλες.

 

Φοιτητές με τυχόν εκρεμμότητες, να επικοινωνήσουν μαζί μου μέχρι την επόμενη Δευτέρα.

Μετά οι βαθμοί θα περαστούν στο cronos και τέλος....

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να εξεταστούν στη Βιολογία ΙΙ θα πρέπει να μου το δηλώσουν ηλεκτρονικά μέχρι 31/1/2015. Παρακαλώ μόνο ένα όνομα ανά emai.

 

Ύλη

Θεωρία

Campbell et al. Τόμος Ι Κεφ. 19 και 21

Campbell et al. Τόμος ΙΙ Κεφ.  22 έως και 34

 

Εργαστήριο

Ασκήσεις 10 έως και 17, εκτός από 12-13.

Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2015 12:06

Εξετάσεις Βιολογίας Ι

Ύλη Βιολογίας Ι.

 

Θεωρία Campbell et al. Τόμος Ι

Κεφ. 1 έως και 18.

 

Εργαστήριο

Ασκήσεις 1 έως και 9, εκτός από τις 2 και 5.

Ο ΑΜ 1612, έχει δύο απουσίες στις ασκήσεις της Βιολογίας Ι και δεν μπορεί να προσέλθει στην εξέταση. 

Για τυχόν απορίες να επικοινωνήσει  μαζί μου.

Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2014 12:14

Εργαστήριο-Μάθημα Βιολογίας

Εργαστήριο Βιολογίας.

 

Για την τελευταία εργαστηριακή άσκηση θα μελετήσετε προσεκτικά και αναλυτικά τις ασκήσεις 8 και 9 (Μίτωση/Μείωση) του εργαστηριακού οδηγού και τα αντίστοιχα  κεφάλαια 12 και 13 του βιβλίου, πριν έρθετε για το εργαστήριο.

Το πρόγραμμα των εργαστηρίων διαμορφώνεται ως εξής:

Τετάρτη 17/12/14 ομαδα 2

Πέμπτη 18/12 /14 ομάδα 1

Τετάρτη 14/1/ 15 ομάδα 4

Πέμπτη 15/1/15 ομάδα 3

 

Μάθημα Βιολογίας

Το μάθημα συνεχίζεται την Παρασκευή  9/1/15.

 

Καλά Χριστούγεννα