Αικατερίνη Βαρέλη

Το πρόγραμμα για την  επόμενη εβδομάδα για το εργαστήριο  Βιολογίας, λόγω 28ης Οκτωβρίου διαμορφώνεται ως εξής.

 

Δευτέρα, Θεωρία Εργαστηριου 10-11 για τις ομάδες 1και 2, / Μάθημα11-12 για όλους .

Τετάρτη Αργία

Πέμπτη 29/10 ώρα  9-11 Ομάδα2

Πέμπτη 29/10 ώρα  11-1 Ομάδα 1

 

Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2015 11:10

Βιολογία Ι

Το πρόγραμμα για την Βιολογία κάθε Δευτέρα, διαμορφώνεται ως εξής:

10-11 Θεωρία εργαστηρίου.

11-12 Μάθημα.

 

Η αλλαγή θα ισχύσει από την Δευτέρα 19/10. (Οι ομάδες 3,4 ώρα 10.00πμ)

Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2015 11:42

1η Άσκηση Βιολογίας

Επισυνάπτεται υλικό για την 1η άσκηση Βιολογίας.

Κυριακή, 11 Οκτωβρίου 2015 14:35

Εργαστήριο Βιολογίας

Η ένταξη σε ομάδες για το Εργαστήριο Βιολογίας ταυτίζεται με την αντίστοιχη ένταξή σας στις ομάδες για το Εργαστήριο Πληροφορικής.

Το πρόγραμμα των Εργαστηρίων διαμορφώνεται ως εξής.

Θεωρία Εργαστηρίου Δευτέρα 12/10 ώρα 12.00  ομάδες 2 και 1

Εργαστηριακή άσκηση 
Τετάρτη, 14-10-2015: Ομάδα 2.
Πέμπτη, 15-10-2015: Ομάδα 1.

Θεωρία Εργαστηρίου Δευτέρα 19/10 ώρα 12.00  ομάδες 4 και 3

Εργαστηριακή άσκηση
Τετάρτη, 21-10-2015: Ομάδα 4.
Πέμπτη, 22-10-2015: Ομάδα 3.

Απαραίτητη για την Εργαστηριακή άσκηση είναι η εργαστηριακή ποδιά.

Παρασκευή, 09 Οκτωβρίου 2015 09:37

Εργαστήριο Βιολογίας-Α έτος

Το πρόγραμμα για την 1η Εργαστηριακή άσκηση Βιολογίας διαμορφώνεται ως εξής.

 

Θεωρία Εργαστηρίου Δευτέρα 12/10 ώρα 12.00  ομάδες 2 και 1

Εργαστηριακή άσκηση
Τετάρτη, 14-10-2015: Ομάδα 2 - φοιτητές/φοιτήτριες με αριθμό μητρώου (ΑΜ) μέχρι και 1713.
Πέμπτη, 15-10-2015: Ομάδα 1- φοιτητές/φοιτήτριες με ΑΜ από 1714 μέχρι και 1748.

 

Θεωρία Εργαστηρίου Δευτέρα 19/10 ώρα 12.00  ομάδες 4 και 3

Εργαστηριακή άσκηση
Τετάρτη, 21-10-2015: Ομάδα 4- φοιτητές/φοιτήτριες με ΑΜ από 1749 μέχρι και 1783.
Πέμπτη, 22-10-2015: Ομάδα 3- φοιτητές/φοιτήτριες με τους υπόλοιπους ΑΜ.

Η έναρξη των μαθημάτων της Βιολογίας θα γίνει την Παρασκευή 9/10 σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Για την έναρξη των εγαστηρίων θα ενημερωθείτε με επόμενη ανακοίνωση.

Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2015 10:36

Αποτελέσματα Βιολογίας Ι 9.2015

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα της Βιολογίας Ι.

Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2015 12:36

Αποτελέσματα ΒΙΟ ΙΙ 9/2015

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα της εξέτασης.

Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2015 11:44

Εξέταση Βιολογίας Ι

Για την συμμετοχή σας στην εξέταση της Βιολογίας Ι πρέπει να το δηλώσετε μέσω email μέχρι 2/9.

Παρακαλώ μια συμμετοχή /mail.

Τρίτη, 25 Αυγούστου 2015 10:10

Εξετάσεις Βιολογίας ΙΙ

Όσοι θέλουν να εξεταστούν στην Βιολογία ΙΙ πρέπει να το δηλώσουν μέχρι το Σάββατο 29/8.

Παρακαλώ ένα όνομα/mail.