Κωνσταντίνο Σωτηρόπουλο

Παρασκευή, 12 Μαΐου 2017 09:15

Εξελικτική Βιολογία

Οι διαλέξεις της Τρίτης 16/5 και Πέμπτης 18/5 δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω συμμετοχής του διδάσκοντα στην εκδρομή του μαθήματος "Οικολογία Πεδίου". Οι διαλέξεις θα συνεχιστούν κανονικά από την Τρίτη 23/5 σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Η αναχώρηση των φοιτητών για το σταθμό πεδίου ΠΑΛΑΣΕ (Άνω Πεδινά) θα γίνει την Παρασκευή 12/5 ως εξής:

Α ομάδα φοιτητών (Α.Μ. από 1363 έως και 1422): 18.00 από Παν/μιούπολη και 18.15 από Ακαδημία.

Β ομάδα φοιτητών (Α.Μ. 1439 έως και 1532): 19.30 από Παν/μιούπολη και 19.45 από Ακαδημία.

Επίσης επισυνάπτεται κατάλογος με τον εξοπλισμό που απαιτείται κατά τη διεξαγωγή των ασκήσεων στο πεδίο.

Δευτέρα, 08 Μαΐου 2017 11:50

Οικολογία Πεδίου

Η επόμενη διάλεξη του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10/5 και ώρα 9.00-11.00 σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Το σημερινό μάθημα αναβάλλεται λόγω ασθένειας του διδάσκοντα

Τρίτη, 07 Μαρτίου 2017 12:51

Παρουσίαση Πτυχιακής εργασίας

Η φοιτήτρια του ΤΒΕΤ κ. Σιαραμπή Σουζάννα-Άννα θα παρουσιάσει την πτυχιακή της εργασία με τίτλο "Φυλογεωγραφία του Αμφιβίου Rana dalmatina Bonaparte 1840, στο νότιο άκρο της εξάπλωσης του είδους", την Παρασκευή 10/3/2017 και ώρα 14.00 στην αίθουσα 3 (μεταβατικό).

Τα αποτελέσματα της εξέτασης και η τελική βαθμολογία έχουν αναρτηθεί στο e-course

Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2017 08:51

Εξελικτική Βιολογία

Οι διαλέξεις του μαθήματος θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 2/3.

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2017 13:27

Αποτελέσματα Εξελικτικής Βιολογίας

Τα αποτελέσματα της εξέτασης βρίσκονται στο συνημμένο αρχείο

Οι παρουσιάσεις που είχαν αναβληθεί θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 13/2 (14.00-17.00) και την Τρίτη 14/2 (14.00-17.00) στην αίθουσα 3 (Μεταβατικό).