Πέτρο Μαραγκό

Η θεωρία της 2ης άσκησης (υποχρεωτική παρακολούθηση) θα γίνει την Τρίτη 28 Μαρτίου, 11.00 με 1.00, στην αίθουσα Υ25 και όχι 5.00 με 7.00.

Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2017 17:33

Αναπαραγωγική Βιολογία

Οι διαλέξεις Αναπαραγωγικής Βιολογίας θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 1 Μαρτίου.

Το μάθημα θα διδάσκεται κάθε 2 χρόνια. Ο αριθμός των φοιτητών που θα μπορέσουν να συμμετέχουν φέτος είναι 30 και θα επιλεγούν με βάση το βαθμό τους στην Αναπτυξιακή Βιολογία. Οι φοιτητές που θέλουν να συμμετέχουν στην Αναπαραγωγική Βιολογία, καλούνται να αποστείλουν email στο διδάσκοντα με το Όνομα και τον ΑΜ τους, εφόσον έχουν αρκετά μεγάλο βαθμό (τουλάχιστον 6) στην Αναπτυξιακή. Οι βαθμοί της πρόσφατης εξέτασης Αναπτυξιακής Βιολογίας θα βγουν πριν τη λήξη της προθεσμίας δηλώσεων μαθημάτων. Φοιτητές που δεν διαθέτουν ακόμα βαθμό Αναπτυξιακής, να μη στείλουν email πριν ενημερωθούν για το βαθμό τους. Email αίτησης συμμετοχής στην Αναπαραγωγική Βιολογία θα γίνονται δεκτά μέχρι και μία ημέρα μετά την ανάρτηση της βαθμολογίας Αναπτυξιακής Βιολογίας.

Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2017 17:16

Κυτταρική Βιολογία

Οι διαλέξεις Κυτταρικής Βιολογίας θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 1 Μαρτίου.

Τα εργαστήρια θα ξεκινήσουν την Τρίτη 7 Μαρτίου.

Οι διαλέξεις του μαθήματος θα ξεκινήσουν στις 4 Οκτωβρίου.

Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2016 16:15

Παρουσίαση Διπλωματικής

Την Παρασκευή 30/9/2016 θα γίνει η παρουσίαση της Διπλωματικής εργασίας της φοιτήτριας Ειρήνης Μπέλλου με τίτλο "Ο ρόλος του Emi2 στη μείωση των ωοκυττάρων" στην Αίθουσα 1 στις 11.30.

Παρασκευή, 02 Σεπτεμβρίου 2016 14:08

Εξέταση Αναπαραγωγικής Βιολογίας

Η εξέταση Αναπαραγωγικής Βιολογίας θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με την εξέταση της Αναπτυξιακής Βιολογίας.

 

Πέτρος Μαραγκός

Παρασκευή, 04 Μαρτίου 2016 14:31

ΜΑΘΗΜΑ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Οι διαλέξεις θα ξεκινήσουν την Τρίτη 8/3/2016

Οι ασκήσεις 8α ξεκινήσουν την Τρίτη 15/3/2016

Οι διαλέξεις Αναπτυξιακής Βιολογίας και Αναπαραγωγικής Βιολογίας θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου.

Τα εργαστήρια Αναπτυξιακής Βιολογίας θα ξεκινήσουν την Τρίτη 13 Οκτωβρίου.

Η εξέταση Αναπτυξιακής Βιολογίας θα πραγματοποιηθεί στις 23 Σεπτεμβρίου, 17:00-20:00.

Παρασκευή, 29 Μαΐου 2015 17:45

Εργαστήριο Κυτταρικής Βιολογίας

Στο συνημμένο αρχείο βρίσκονται τα ονόματα των φοιτητών που οφείλουν να απαντήσουν σε ερωτήσεις της 3ης Άσκησης.

Το Σάββατο 30/5 το πρωί  θα δοθούν στο e-course οι απαντήσεις των ερωτήσεων της 3ης Άσκησης. Οι φοιτητές που δε θα έχουν στείλει τις απαντήσεις τους μέχρι τότε στο διδάσκοντα θα χάσουν την 3η Άσκηση.

Σελίδα 1 από 2