Αμαλία Αφένδρα

Σάββατο, 08 Δεκεμβρίου 2018 07:06

Παρουσιάσεις Μικροβιακής Γενετικής

Το πρόγραμμα των παρουσιάσεων για την Τετάρτη 12/12 βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο.

Το πρόγραμμα των παρουσιάσεων και για τις τρεις ημερομηνίες έχει αναρτηθεί στο ecourse.

Ενημερώνονται οι φοιτητές του Τμήματος που υπέβαλαν αίτηση για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης το καλοκαίρι του 2019 στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που δημοσιεύτηκε στις 14 Νοεμβρίου 2018, ότι τα κριτήρια και ο αλγόριθμος κατάταξης και επιλογής των φοιτητών τα οποία ισχύουν και θα χρησιμοποιηθούν από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης είναι αυτά που αναφέρονται στην ιστοσελίδα του ΤΒΕΤ (http://www.bat.uoi.gr/studies/undergraduate-studies/practice). Τα κριτήρια και ο αλγόριθμος κατάταξης είχαν αποφασιστεί σε συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος στις 05 Οκτωβρίου 2018 (συνεδρίαση υπ. αριθμ. 258/05-10-2018). Τα κριτήρια που αναφέρει η πρόσκληση και εκ παραδρομής ανακοινώθηκαν είναι αυτά που ίσχυαν μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2017-18. Για κάθε διευκρίνιση, οι φοιτητές μπορούν να επικοινωνήσουν με την Επιστημονική Υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος, Επίκουρη καθηγήτρια κα Αμαλία Αφένδρα.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φοίτηση στο Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) "Μοριακή-Κυτταρική Βιολογία και Βιοτεχνολογία" που λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Προθεσμία υποβολής 14-9-2018.