Αμαλία Αφένδρα

Τα αποτελέσματα της Εφαρμοσμένης Γενετικής έχουν επικαιροποιηθεί μετά την παράδοση όλων των εργαστηριακών αναφορών στο ecourse στο θέμα 9, ενώ ο εργαστηριακός βαθμός στο θέμα 1.