Αναστάσιο Τρογκάνη

Παρακάτω θα βρείτε τα αποτελέσματα του μαθήματος "Φυσικοχημεία Βιολογικών Συστημάτων"

ΑΜ Βαθμολογία
759 1,8
948 2,3
979 2,3
1022 0,0
1067 2,1
1091 0,4
1121 6,2
1147 6,1
1150 2,5
1190 0,3
1205 3,6
1319 4,0
1335 2,5
1406 5,6
1422 3,6
1481 4,1
1526 5,0
1528 1,0
1545 1,7
1546 5,2
1550 2,3
1562 3,1
1564 5,9
1575 5,0
1584 5,0
1605 6,0
1607 3,4
1610 1,1
1614 3,1
1615 6,0
1629 5,7
1653 2,6
1668 5,0
1815 3,6
1819 4,0
1870 0,2
1881 9,8
1912 2,3
1937 5,7
1941 6,7
1988 2,3
2001 5,0
2022 3,9
2033 0,0
2045 0,8
2081 5,0

Παρακάτω θα βρείτε τα αποτελέσματα του μαθήματος "Δομική Βιολογία"

ΑΜ Βαθμολογία
250 1,8
599 3,2
1073 5,3
1160 3,2
1190 1,3
1310 0
1385 4,2
1453 6,2
1480 5
1492 6,2
1546 4,2
1570 2,5
1591 0,9
1607 6,5
1636 0,9
1637 6,8
1639 5
1725 6,2
1729 3,9
1761 3,2
1803 7,5
1828 7,2
1874 3
1930 8,8
1934 6,8
1941 6,2

Συνεμμένα θα βρείτε τα αποτελέσματα του μαθήματος Φυσικοχημεία Βιλογικών Συστημάτων εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου 2019

Τα αποτελέσματα της 1ης προόδου "Φυσικοχημείας Βιολογικών Συστημάτων" έχουν αναρτηθεί στο e-course στα Γενικά νέα και ανακοινώσεις του μαθήματος

Σελίδα 1 από 4