Αναστάσιο Τρογκάνη

Στο e-course του μαθήματος θα βρείτε "Σημειώσεις" και "Θέματα Εξετάσεων". Πολλά από τα θέματα έχουν επιλυθεί στο μάθημα, στο φροντιστήριο ή έχουν αναρτηθεί οι λύσεις τους. Πέντε (5) εκ των οκτώ (8) θεμάτων της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου, θα προέρχονται από τα "Θέματα Εξετάσεων".

Βρείτε στο συνημμένο έγγραφο τα αποτελέσματα του μαθήματος Φυσικοχημείας Βιολογικών Συστημάτων

Βρείτε στο συνημμένο έγγραφο τις απαντήσεις στα θέμα τα της Φυσικοχημείας Βιολογικών Συστημάτων

H επαναληπτική εξέταση της Φυσικοχημείας Βιολογικών Συστημάτων θα πραγματοποιηθεί

την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου μεταξύ 1 – 3μμ στην Αίθουσα Ι1 του Νέου Κτιρίου.

Παρακαλούνται για άλλη μία φορά, όσοι δήλωσαν πως θα συμμετάσχουν, να έχουν

μελετήσει και κατανοήσει την ύλη.

Δικαίωμα συμμετοχής στη 2η Πρόοδο έχουν όσοι βαθμολογήθηκαν με 3.5 και πάνω. Για
να θεωρηθεί επιτυχής η εξέταση του μαθήματος μέσω των προόδων, θα πρέπει όχι
μόνο ο μέσος όρος συν τα bonus να είναι τουλάχιστον 5, αλλά και η επίδοση στη
2η Πρόοδο να είναι τουλάχιστον 3.5.
Η ύλη της 2ης Προόδου ξεκινάει από το 4ο Κεφάλαιο.

Οι φοιτητές που θα θελήσουν να δουν το γραπτό τους, θα πρέπει ταυτόχρονα, να
μπορούν να το υπερασπιστούν

Οι διαλέξεις του μαθήματος "Βασική Οργανική Χημεία" θα ξεκινήσουν στις 5/10 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα

Οι διαλέξεις του μαθήματος "Φυσικοχημεία Βιολογικών Συστημάτων" θα ξεκινήσει στις 4/10 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Σελίδα 1 από 3