Κωνσταντίνο Παπαλουκά

Οι ομάδες για τις επόμενες εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος διαμορφώνονται ως εξής:

Ομάδα 1: 1681, 1684, 1685, 1686, 1688, 1690, 1691, 1692, 1694, 1697, 1698, 1699, 1700, 1702, 1704, 1708, 1719, 1720, 1730, 1780, 1784 και 1787.

Ομάδα 2: 1695, 1696, 1701, 1705, 1706, 1709, 1711, 1713, 1715, 1717, 1718, 1725, 1729, 1732, 1735, 1736, 1738, 1739, 1746, 1761, 1765 και 1788.

Ομάδα 3: 1687, 1707, 1743, 1744, 1745, 1748, 1749, 1751, 1753, 1755, 1756, 1759, 1760, 1766, 1769, 1770, 1773, 1776, 1779, 1785, 1799, 1802 και 1803.

Ομάδα 4: 1650, 1679, 1710, 1721, 1726, 1728, 1733, 1740, 1762, 1767, 1768, 1771, 1778, 1781, 1789, 1791, 1808, 1813, 1815, 1818, 1819 και 1820.

Οι ημερομηνίες των επόμενων εργαστηριακών ασκήσεων είναι:
Ομάδα 1: 18/3, 8/4, 6/5, 20/5.
Ομάδα 2: 19/3, 9/4, 7/5, 21/5.
Ομάδα 3: 1/4, 15/4, 13/5, 27/5.
Ομάδα 4: 2/4, 16/4, 14/5, 28/5.

Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017 16:50

Βιοπληροφορική – Βαθμολογία εργασίας

Μπορείτε να δείτε τον βαθμό σας στην εξαμηνιαία εργασία του μαθήματος στο συνημμένο αρχείο.

Οι ομάδες των εργαστηρίων για τις υπόλοιπες ασκήσεις του μαθήματος διαμορφώνονται ως εξής:
Ομάδα 1, φοιτητές/φοιτήτριες με Αριθμό Μητρώου 873, 951, 987, 990, 991, 993, 994, 996, 998, 1002, 1003, 1004, 1006, 1009, 1013, 1014, 1015, 1017, 1023 και 1024.
Ομάδα 2, φοιτητές/φοιτήτριες με Αριθμό Μητρώου 940, 1016, 1018, 1022, 1025, 1031, 1032, 1033, 1034, 1037, 1038, 1040, 1042, 1044, 1045, 1046, 1048, 1049, 1059, 1075 και 1078.
Ομάδα 3, φοιτητές/φοιτήτριες με Αριθμό Μητρώου 963, 989, 1050, 1051, 1054, 1055, 1057, 1061, 1062, 1066, 1067, 1069, 1081, 1094, 1099, 1100, 1104, 1029, 1043 και 1047.
Ομάδα 4, φοιτητές/φοιτήτριες με Αριθμό Μητρώου 798, 1000, 1052, 1068, 1070, 1071, 1073, 1076, 1080, 1082, 1084, 1088, 1091, 1092, 1093, 1096, 1097, 1098, 1102, 1103 και 1105.

Οι ομάδες των εργαστηρίων για τις υπόλοιπες ασκήσεις του μαθήματος διαμορφώνονται ως εξής:


Ομάδα 1 – Φοιτητές με αριθμό μητρώου: 1256, 1378, 1380, 1381, 1382, 1383, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1395, 1397, 1398, 1399, 1402, 1404, 1406, 1407, 1408, 1409 και 1410.

Ομάδα 2 – Φοιτητές με αριθμό μητρώου: 1412, 1413, 1415, 1416, 1417, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1434, 1437, 1438, 1439, 1440, 1442, 1443, 1444 και 1445.

Ομάδα 3 – Φοιτητές με αριθμό μητρώου: 1446, 1447, 1448, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1468, 1469, 1472, 1474, 1476, 1477 και 1479.

Ομάδα 4 – Φοιτητές με αριθμό μητρώου: 1480, 1481, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1489, 1490, 1492, 1493, 1494, 1496, 1505, 1506, 1512, 1513, 1516, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530 και όλοι οι υπόλοιποι αριθμοί μητρώου.

Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2013 12:14

Βιοπληροφορική - Βαθμολογία εργασίας

Μπορείτε να δείτε το βαθμό σας στην εργασία του μαθήματος στο συνημμένο αρχείο.