Γεώργιο Θυφρονίτη

Την Τρίτη 17 Ιουλίου, στις 12:30, στην αίθουσα τηλεδιασκέψεων, η υποψήφια Διδάκτορας κ. Σπυριδούλα Τσιομήτα θα υποστηρίξει δημοσίως τη Διδακτορική Διατριβή της με τίτλο "Διερεύνηση του ρόλου του Μεταγραφικού Παράγοντα Ets2 Repressor Factor (ERF) κατά την ωρίμανση και ενεργοποίηση των Τ λεμφοκυττάρων".

 

Εκ μέρους της Τριμελούς Επιτροπής

Γιώργος Θυφρονίτης

Πέμπτη, 05 Ιουλίου 2018 13:19

Δηλωση μαθήματος Ανοσολογίας

Οι φοιτητές με ΑΜ 1270 και 1293 δεν έχουν δηλώσειτο μάθημα Ανοσολογίας

 

ΓΘ

Τη Δευτέρα 9/7 και ώρα 10πμ η κα Τζοάνα Λάμα θα παρουσιάσει τη Διπλωματική εργασία της με τίτλο "Διερεύνηση του in vivo αντιφλεγμονώδη ρόλου της ακτιβίνης-Α στην προστασία έναντι της μεσολαβούμενης από α-συνουκλεΐνη παθολογίας". Η παρουσίαση θα γίνει στην αίθουσα Α.

 

Γ. Θυφρονίτης

Τα αποτελέσματα της θεωρίας και του εργαστηρίου αναρτήθηκαν στο e-course. Aν υπάρχει κάποια παράληψη παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου εντός της εβδομάδας, πριν ενημερώσω το cronos.

Γ. Θυφρονίτης

Τη Δευτέρα, 18/6/2018, στις 4μμ, στην αίθουσα Α του Νέου Κτηρίου του τΒΕΤ, θα παρουσιάσει τη Διπλωματική εργασία του ο κ. Δημήτρης Αποστολίδης με θέμα "Μελέτη των αντιγηραντικών- αντιοξειδωτικών ιδιοτήτων των ανθρώπινων μεσεγχυματικών βλαστοκυττάρων που υπερεκφράζουν την καταλυτική πρωτεασωμική υπομονάδα β5"

Γ. Θυφρονίτης

Η εξέταση του εργαστηρίου Ανοσολογίας θα γίνει στις 22/6, 9-11:00πμ

 

οι διδάσκοντες

Την Τετάρτη 2/5, η προγραμματισμένη διάλεξη θα πραγματοποιηθεί 3-5:00 μμ (αντί 1-3:00 όπως προβλέπεται)

Την Πέμπτη 29/3, στις 14:30, ατην αίθουσα Α, η κα Πετρούλα Μποτσίδου θα παρουσιάσει τη ΔΙπλωματική εργασία της με τίτλο: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΦΙΓΚΟΛΙΜΟΔΗΣ (FINGOLIMOD) ΣΤΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ TΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΚΡΟΣΣΩΝ ΕΥΚΑΡΥΩΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ.

Γ. Θυφρονίτης

Τελευταία ειδοποίηση. Οι φοιτητές πρέπει να παραλάβουν τις διορθωμένες εργασίες των εργαστηρίων, μέχρι το αργότερο, αύριο 14/3 από το ερευνητικό εργαστήριο (κτήριο Ε4). Στην αντίθετη περίπτωση δεν θα προσμετρηθεί ο βαθμός των εργασιών στον τελικό βαθμό.

 

Γ. Θυφρονίτης

Παρακαλούνται οι φοιτητές με ΑΜ 1241 και 1627 να επικοινωνήσουν μαζί μου στο χ7123 ή μέσω e-mail

 

Γ. Θυφρονίτης

Σελίδα 1 από 9