Γραμματεία

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δουν το συνημμένο. 

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 7ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

 

Σας ενημερώνουμε ότι η ημερομηνία έναρξης διδασκαλίας για τα ακόλουθα μαθήματα παρατείνεται, καθώς η διαδικασία πρόσληψης διδάσκοντα είναι σε εξέλιξη.

Θα ενημερωθείτε για την ακριβή ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων με νέα ανακοίνωση.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

1.Μοριακή Γενετική

2.ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΖΥΜΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑΝΟΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

3.Λιμνολογία

4.Υδρόβιοι Μικροοργανισμοί: από το γονίδιο στο οικοσύστημα

5.Πολιτισμική Οικολογία

6.Βιολογία Μεγάλων Χερσαίων Θηλαστικών

 

 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ 3ΕΤΕΙΣ & ΑΝΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Παρακαλούμε δείτε τη συνημμένη ανακοίνωση, εκ μέρους του Δ.Σ. του Συλλόγου Φοιτητών του Τμήματος Β.Ε.Τ. 

Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2018 12:59

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΕΤ, 2018-19

 

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Φοιτητικού Συλλόγου του Τμήματος Β.Ε.Τ., καλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές να συμμετάσχουν σε ξενάγηση στη Σχολή, καθώς και στους κεντρικούς χώρους του Πανεπιστημίου.

 

Η ξενάγηση θα γίνει τη Δευτέρα 1 Οκτωβρίου στις 12:00, ξεκινώντας από την αίθουσα 2 του Μεταβατικού Κτηρίου, θα διακοπεί για το μάθημα "Εισαγωγή στην Πληροφορική" και θα συνεχιστεί στις 14:00.

 

ΔΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΕΤ 

Παρακαλούμε βρείτε συνημμένα ανακοίνωση για την Προκήρυξη του ΠΜΣ "Βιοτεχνολογία - Ποιότητα Διατροφής και Περιβάλλοντος" του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Παν. Θεσσαλίας, για το ακαδ. έτος 2018-2019.

 

 

Με αφορμή την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης 141875/Ζ1 Υ.Α. (ΦΕΚ 3900/07.09.2018/τ.Β΄) για την υπαγωγή του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στις διατάξεις της παρ.1, του άρθ. 46, του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/04.08.2017, τ.Α΄), σύμφωνα με τις οποίες «το πτυχίο που απονέμεται από το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, αποτελεί ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα του Τμήματος, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου», το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών εκφράζει την βαθιά του ικανοποίηση για την εξέλιξη αυτή.

Η εν λόγω αναγνώριση αποτέλεσε πάγιο αίτημα του Τμήματος και επισφράγισε τις προσπάθειες των διοικήσεων του Τμήματος και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ενώ καταδεικνύει το επίπεδο και την ποιότητα των σπουδών του Τμήματος. Η περαιτέρω βελτίωση και εξέλιξη των παρεχόμενων σπουδών παραμένει σε κάθε περίπτωση δέσμευση του Τμήματος Β.Ε.Τ. 

Διευκρινίζεται ότι μετά την έκδοση της εν λόγω Υ.Α. ο ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) θεωρείται ότι έχει ληφθεί από την ημερομηνία απονομής του πτυχίου και καταλαμβάνει και τους αποφοιτήσαντες πριν από την έναρξη ισχύος του Ν.4485. 

Επομένως, καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι απόφοιτοι να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία προκειμένου να τους αποσταλεί η σχετική βεβαίωση.  Για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους συστήνεται η επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος. 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΕΤ