Αλέξανδρο Δευτεραίο

Τετάρτη, 04 Οκτωβρίου 2017 14:53

Πρόγραμμα σπουδών 2017-2018

Μπορείτε να βρίσκετε το Πρόγραμμα σπουδών 2017-2018 κάτω από το μενού "ΣΠΟΥΔΕΣ" -> Πρόγραμμα σπουδών 2017-2018 στην ιστοσελίδα του τμήματος.

Εναλλακτικά μπορείτε να ακολουθήσετε τον παρακάτω σύνδεσμο:

http://bat.uoi.gr/studies/undergraduate-studies/2017-10-02-11-43-31

Καλούνται οι φοιτητές, οι οποίοι υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής στο Τμήμα μας, προκειμένου να γίνει η ταυτοπροσωπία τους και να τους δοθεί πρόσβαση στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες του Τμήματος , να προσέλθουν στην Γραμματεία στο διάστημα από Δευτέρα 25/9/2017 έως Πέμπτη 5/10/2017 και ώρες 10:00-13.00 έχοντας μαζί τους τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Την αστυνομική τους ταυτότητα ή το διαβατήριό τους, καθώς και απλή φωτοτυπία της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους αντίστοιχα,
  2. Τυπωμένη και υπογραμμένη την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής τους στο τμήμα (που υπέβαλαν στην ηλεκτρονική εφαρμογή του υπουργείου παιδείας, έρευνας και θρησκευμάτων), στην οποία θα φαίνεται και ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και
  3. Μία (1) φωτογραφία (ταυτότητας).

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για δωρεάν σίτιση θα πρέπει να καταθέσουν και εκκαθαριστικό της εφορίας.

Επισημαίνεται ότι όλες οι ανωτέρω διαδικασίες εγγραφής ολοκληρώνονται είτε από τους ίδιους τους επιτυχόντες ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.
Με τον “κωδικό πρόσβασης” μπορείτε να μπείτε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου. Συγκεκριμένα στα εξής web site:
1) Δήλωση μαθημάτων στην αρχή κάθε εξαμήνου: https://cronos.cronos.cc.uoi.gr
2) Έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας (ΠΑΣΟ): https://academicid.minedu.gov.gr
3) Δήλωση συγγραμμάτων: http://eudoxus.gr/

Οι κωδικοί είναι αυστηρώς προσωπικοί και χορηγούνται αποκλειστικά και μόνον στον φοιτητή. Για εξαιρετικούς λόγους, που καθιστούν αδύνατη την αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερομένου, είναι δυνατή η αποστολή στη Γραμματεία του Τμήματος αίτησης για τη χορήγηση Βεβαίωσης Σπουδών και κωδικών πρόσβασης. Η αίτηση πρέπει να φέρει υποχρεωτικά βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του αιτούντος από αρμόδια αρχή (Αστυνομία, Κ.Ε.Π.), να συνοδεύεται από επικυρωμένο αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του αιτούντος και να αναγράφει σαφώς τον τρόπο παραλαβής των δικαιολογητικών (απλό ταχυδρομείο ή courier με χρέωση παραλήπτη).

Σας υπενθυμίζουμε ότι τα μαθήματα αρχίζουνε την Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου 2017 σύμφωνα με το πρόγραμμα:
Πρόγραμμα Μαθημάτων Χειμερινού εξαμήνου

Εδώ μπορείτε να βρείτε επισυναπτόμενη την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων για την χορήγηση του Στεγαστικού Επιδόματος για το ακαδ. έτος 2016-17 (Προσοχή!!! ΜΟΝΟ για την επίδοση των μαθημάτων του ακαδ. έτους 2015-2016).

Οι αιτήσεις από εδώ και στο εξής θα γίνονται μόνο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ μέσω TAXISNET με τους κωδικούς του δικαιούχου (γονέα ή φοιτητή) οι οποίοι έχουν δοθεί από την ΑΑΔΕ.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν στο διάστημα από Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου έως και Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017 εδώ:

https://stegastiko.minedu.gov.gr

Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2017 10:57

Ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2017 - 2018

Βρείτε το ακαδημαϊκό ημερολόγιο για την περίοδο 2017 - 2018 στον παρακάτω σύνδεσμό:

Ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2017 - 2018

Για την ενημέρωση όλων των φοιτητών παρακαλούμε, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Ιδρύματος για περισσότερες πληροφορίες: http://www.uoi.gr/panepistimiaki-zoi/politismos/kamerata/

Σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε με προσοχή τα στοιχεία της φόρμας που θα βρείτε στο σύνδεσμο που ακολουθεί. Η καταγραφή των στοιχείων αφορά τους φοιτητές που έχουν φτάσει στο στάδιο παρουσίασης της Διπλωματικής τους Εργασίας.

Η καταγραφή, αυτή, γίνεται για στατιστικούς λόγους, για ενημέρωση των μελών ΔΕΠ καθώς και για την διευκόλυνση της γραμματείας στην έκδοση του πτυχίου σας.

Καταγραφή των υπο παρουσίαση Διπλωματικών Εργασιών

Βρείτε στο συνημμένο έγγραφο τον κατάλογο των επιλεγέντων, φοιτητών του τμήματος για το ERASMUS+

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ
των προθεσμιών για την υποβολή εργασιών για τα βραβεία του Ιδρύματος Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.

(συνημμένο αρχείο)

Σελίδα 1 από 2