Βασίλη Δουρή

Μετά από συνεννόηση μεταξύ των διδασκόντων για αποφυγή επικαλύψεων στο ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας του 4ου έτους τις Πέμπτες και Παρασκευές, αναδιαμορφώνονται οι ώρες τριών μαθημάτων ως εξής:

 

Πέμπτη

11 πμ -12 μμ  Γενετική Μηχανική

12 μμ - 3 μμ   Βιολογία του Καρκίνου

 

Παρασκευή

2 μμ - 4 μμ  Γενετική Μηχανική

4 μμ - 7 μμ  Κόσμος του RNA

 

Οι ώρες αυτές θα ισχύουν στο εξής (αν υπάρξει θέμα με άλλο μάθημα θα βγει αντίστοιχη ανακοίνωση)

 

Βασίλης Δουρής

Ανδρομάχη Λαμπριιανίδου

 

Τετάρτη, 15 Απριλίου 2020 12:18

Γενετική Μηχανική

Την εβδομάδα αμέσως μετά το Πάσχα (Πέμπτη 23/4 και Παρασκευή 24/4) θα πραγματοποιηθούν κανονικά διαλέξεις του μαθήματος "Γενετική Μηχανική", ξεκινώντας κάπως πρωθύστερα με την ύλη του 3ου κεφαλαίου, με διδάσκοντα σε αυτή τη φάση τον κ. Δουρή. ΟΙ διαλέξεις των δύο πρώτων κεφαλαίων από τον κ. Χατζηλουκά θα πραγματοποιηθούν μόλις το επιτρέψουν τα τεχνολογικά δεδομένα.

Υπάρχει πρόθεση οι διαλέξεις του κ. Δουρή να γίνουν διαδραστικά μέσω της πλατφόρμας Google Meet. Αφού γίνουν κάποιες δοκιμές, οι σχετικοί σύνδεσμοι θα κοινοποιούνται στο ecourse του μαθήματος.

Λόγω της ιδαιτερότητας της κατάστασης οι ανάγκες της διδασκαλίας θα πρέπει να προσαρμοστούν στην πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε και τους περιορισμούς που αυτή συνεπάγεται. Ευελπιστώ στη μέγιστη συνεργασία με τους φοιτητές που έχουν επιλέξει το μάθημα - θα προσπαθήσουμε όλοι να είμαστε ευέλικτοι, και πάνω από όλα δημιουργικοί.

Παρακαλώ ελέγχετε για νεώτερες ανακοινώσεις στο ecourse.

Καλό Πάσχα.

 

Βασίλης Δουρής, εξ μέρους των διδακόντων.