Τετάρτη, 24 Μαΐου 2023 11:17

Παρουσίασης της Διπλωματικής Εργασίας της κ. Α. Γκάγκου

Προστέθηκε από τον 

Η κ. Αικατερίνη Γκάγκου θα παρουσιάση τη διπλωματική εργασία της με τίτλο:

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ γδ Τ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΓΕΝΕΣΗ ΤΗΣ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΟΥΣ ΝΟΣΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ (ΦΝΕ) ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

την Παρασκευή 26/5/2023, στις 5μμ μέσω ms-teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae380abbd5950487cb0744a373880aaa3%40thread.tacv2/conversations?groupId=6ddf60c9-98de-45a7-a99e-777e413a6336&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be

Διαβάστηκε 162 φορές