Πέμπτη, 22 Ιουλίου 2021 09:57

Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής Τμήματος ΒΕΤ Σημαντικό

Προστέθηκε από τον 

Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) δεν είναι η Βάση Εισαγωγής του Τμήματος ΒΕΤ για το έτος 2021 και δεν αντικατοπτρίζει ούτε ποιοτικές διαφορές μεταξύ των Τμημάτων, ούτε διαφορές στην απήχηση αυτών. Η Βάση Εισαγωγής του ΒΕΤ δεν έχει προκύψει ακόμα και προβλέπεται να κινηθεί ανοδικά σε σχέση με πέρυσι.

Το Τμήμα ΒΕΤ είχε αιτηθεί η ΕΒΕ του Τμήματος να οριστεί με συντελεστή 1,20 επί του μέσου όρου βαθμολογίας των υποψηφίων για το 3ο επιστημονικό πεδίο. Δυστυχώς, οι αποφάσεις της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΠΙ) είχαν ως αποτέλεσμα η ΕΒΕ για το σύνολο των Τμημάτων της Σχολής Υγείας του ΠΙ να οριστεί με συντελεστή 0,80 επί του μέσου όρου βαθμολογίας.
Θα πρέπει να τονιστεί όμως πως η ΕΒΕ, ανεξάρτητα από τον συντελεστή (0,8 ή 1,2), ΔΕΝ επηρεάζει τη βάση εισαγωγής σε Τμήματα με υψηλές βάσεις όπως το ΒΕΤ. Η βάση εισαγωγής στο ΒΕΤ θα είναι πολύ υψηλότερη από την ΕΒΕ.

Διαβάστηκε 1190 φορές