Πέμπτη, 08 Απριλίου 2021 13:47

Εκλογή εκπρόσωπου μεταπτυχιακού φοιτητή ως μέλος της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής (Ε.Σ.Ε.) της Σχολής Επιστήμων Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Προστέθηκε από τον 

Δείτε την ανακοίνωση στα συνημμένα

Διαβάστηκε 111 φορές