Πέμπτη, 01 Απριλίου 2021 12:36

Διευκρινήσεις από το Γραφεία Αρωγής Χρηστών του Συστήματος "Εύδοξος"

Προστέθηκε από τον 

Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (https://eudoxus.gr/files/Dianomi_Earinou_2020-21.pdf), η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των δηλώσεων των φοιτητών έχει οριστεί η 05/04/2021. Σύμφωνα με την ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι δεν δύναται να υπάρξει παρέκκλιση από την εν λόγω προθεσμία από τα Α.Ε.Ι. και τις Α.Ε.Α., συνεπώς η ως άνω καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων είναι υποχρεωτική.

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι βάσει των οδηγιών που δόθηκαν για το Εαρινό εξάμηνο 2020-21 από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων δυνάμει του εγγράφου με Αρ.Πρωτ.: 32804 /Z1/22/03/2021 που μπορείτε να βρείτε εδώ: https://eudoxus.gr/files/Odhgies_Pros_Eudoxus_Earino_2020.pdf, έγινε άρση των διαλειτουργικοτήτων ελέγχου δηλώσεων μαθημάτων μεταξύ του Ευδόξου και των επιμέρους Πληροφοριακών Συστημάτων των Γραμματειών.

Ως εκ τούτου οι φοιτητές μπορούν να προβούν σε δήλωση συγγραμμάτων ακόμα και αν δεν έχουν υποβάλει δήλωση μαθημάτων για το τρέχον εξάμηνο.

Υπενθυμίζουμε ότι στον Εύδοξο οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα στα οποία είναι εγγεγραμμένοι ή πρόκειται να εγγραφούν κατά το τρέχον εξάμηνο σύμφωνα με τη δήλωση μαθημάτων στη σχολή τους, και δεν έχουν παραλάβει οποιοδήποτε σύγγραμμα για αυτά τα μαθήματα στο παρελθόν.

Ειδικά για το εαρινό εξάμηνο 2020-21, σύμφωνα με την ΚΥΑ υπ' αριθμ. 1068B/19.03.2021 (https://eudoxus.gr/files/FEK_1068B_19.03.2021.pdf) αλλά και με το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας (https://eudoxus.gr/files/Dianomi_Earinou_2020-21.pdf) οι φοιτητές δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει στη δήλωσή τους είτε στο χειμερινό εξάμηνο 2020-21 είτε στο εαρινό εξάμηνο 2020-21, ακόμα και αν έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε αυτά, αλλά πάντοτε με την προϋπόθεση να μην έχουν παραλάβει σύγγραμμα για τα εν λόγω μαθήματα.

Τέλος σας διαβεβαιώνουμε ότι στο επόμενο εξάμηνο εφόσον δεν υπάρξει αντίστοιχο κώλυμα, οι διαλειτουργικότητες μεταξύ των ΠΣ Γραμματειών και Ευδόξου θα συνεχιστούν απρόσκοπτα.

Στη διάθεσή σας,
Γραφείο Αρωγής Χρηστών

Διαβάστηκε 377 φορές