Σάββατο, 23 Μαΐου 2020 17:33

"ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΉ": Διόρθωση σφάλματος στην προηγούμενη ανακοίνωση Σημαντικό

Προστέθηκε από τον 

Στο κείμενο την προηγούμενης ανακοίνωσης, σχετικά με το τελευταίο μέρος της Βιοστατιστικής, γράφτηκε εσφαλμένα "υποενότητα 6.3.1" αστις διαφάνειες, αντί του σωστού "υποενότητα 6.1.3".

Έτσι, όπου στο κείμενο της ανακοίνωσης  αναφέρεται "υποενότητα 6.3.1" θα πρέπει να διαβάζετε 6.1.3.

Το σφάλμα διορθώθηκε στη σχετική ανακοίνωση.

Διαβάστηκε 296 φορές