Παρασκευή, 15 Μαΐου 2020 21:43

Προσκεκλημένη ομιλία "Βιοποικιλότητα & πολιτική" (Ι. Χριστοπούλου, Τhe Green Tank)

Προστέθηκε από τον 

Στο πλαίσιο του μαθήματος " Βιολογία Διατήρησης στην πράξη" πραγματοποιούνται προσκελημένες ομιλίες σε διάφορα επίκαιρα θέματα προστασίας και διαχείρισης της Ελληνικής βιοποικιλότητας. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές, πλέον των φοιτητών του μαθήματος, έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν διαδικτυακά την προσκεκλημένη διάλεξη από την κα Ιόλη Χριστοπούλου, συνιδρύτρια του The Green Tank με θέμα "Πολιτική για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας". 

Η ανοιχτή ομιλία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 21/5/2020, και ώρα 17.00-19.00, με χρήση του link

 https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a26b8cfc567a04732a7197d9c7a47d5d6%40thread.tacv2/conversations?groupId=2384237c-1125-40bb-b260-b19f5ee74597&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be

 

 

Από το Εργαστήριο Διατήρησης της Βιοποικιλότητας, Β. Κατή.

Διαβάστηκε 300 φορές