Τετάρτη, 22 Απριλίου 2020 14:20

Υπενθύμιση: Νέα διαδικασία δηλώσεων και διανομής συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο 2019-2020 Σημαντικό

Προστέθηκε από  Γραμματεία

Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών ξεκίνησε με τη νέα διαδικασία την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020 και θα ολοκληρωθούν την Κυριακή 26 Απριλίου 2020, οι φοιτητές μπορούν να εισέρχονται στην ιστοσελίδα www.eudoxus.gr για να δηλώσουν τα συγγράμματα της επιλογής τους, σύμφωνα με τη δήλωση μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

Επισημαίνεται ότι μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας δεν θα είναι δυνατό να υποβληθεί καμία νέα δήλωση ή να τροποποιηθεί κάποια ήδη υποβληθείσα.

Σύμφωνα με το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) αριθμ. 1271/9.4.2020 λόγω των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωναϊού Covid-19 τα συγγράμματα θα παραδοθούν με κατ΄οίκον διανομή.

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!! Στη δήλωση τους οι φοιτητές θα πρέπει να συμπληρώσουν όλα τα απαραίτητα πεδία της «Υποχρεωτικής Δήλωσης Διεύθυνσης» για την κατ’ οίκον παράδοση των συγγραμμάτων που θα επιλέξουν.

Ως τόπος κατ’ οίκον παράδοσης δύναται να οριστεί οποιαδήποτε περιοχή εντός της ελληνικής επικράτειας και την Κύπρο.

Η κατ’ οίκον παράδοση των δηλωθέντων συγγραμμάτων από τους εκδοτικούς οίκους θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2020 και θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου (http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx).

Διαβάστηκε 1019 φορές