Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2019 14:04

Αποτελέσματα εξετάσεων Ανοσολογίας

Προστέθηκε από τον 

Τα αποτελέσματα του εργαστηρίου και της θεωρίας έχουν αναρτηθεί στο e-course. Ο Μ/Ο δεν περιλαμβάνει το bonus, καθότι δεν έχουν διορθωθεί όλες οι εργασίες. Ο τελικός βαθμός θα αναρτηθεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Ορισμένες παρατηρήσεις και σχόλια επί των αποτελεσμάτων: α) το ποσοστό επιτυχίας των 3ετών είναι 68% (με μέσο όρο 6,8), αντίθετα των παλαιοτέρων ετών μόλις 35% (με μέσο όρο 5,8), β) το γεγονός ότι κάποιος είναι επί πτυχίω (και όχι επί πτυχίο, υπάρχει και η δοτική) δεν τον απαλλάσσει από το διάβασμα και γ) με τη συγγραφή 3-4 σελίδων έκθεσης ιδεών δεν αποφεύγετε τον άσσο, απλά κουράζεται ο διορθωτής. Συμπέρασμα: α) είναι πολύ πιό αποδοτικό να προσέρχεστε στις εξετάσεις το έτος σπουδών και β) το να δίνετε το μάθημα χωρίς να έχετε διαβάσει δεν είναι αποτελεσματικό. 

Γ. Θυφρονίτης

 

 

Διαβάστηκε 611 φορές