Παρασκευή, 08 Φεβρουαρίου 2019 14:41

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ "Μελέτη καταγραφής ασθενών με ρευματοειδή αρθρίτιδα στη ΒΔ Ελλάδα"

Προστέθηκε από την 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

για σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του προγράμματος "Μελέτη καταγραφής ασθενών με ρευματοειδή αρθρίτιδα στη ΒΔ Ελλάδα".

Αντικείμενο σύμβασης: Εκτέλεση βιοχημικών αναλύσεων, τήρηση αρχείου δειγμάτων, καταγραφή στοιχείων σε βάση δεδομένων, στατιστική ανάλυση στοιχείων.

Προθεσμία: 22/2/2019

Διαβάστηκε 1115 φορές