Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2018 13:12

Εισαγωγή στην Πληροφορική - Νέες εργαστηριακές ομάδες

Προστέθηκε από τον 

Οι ομάδες για τις επόμενες εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος διαμορφώνονται ως εξής:

Ομάδα 1 - φοιτητές/φοιτήτριες με αριθμούς μητρώου (ΑΜ): 2005, 2095, 2096, 2098, 2100, 2103, 2105, 2106, 2109, 2110, 2112, 2113, 2115, 2117, 2118, 2119, 2120, 2122, 2123, 2126, 2162, 2164, 2165, 2177 και 2189.

Ομάδα 2 - φοιτητές/φοιτήτριες με ΑΜ: 2131, 2133, 2134, 2135, 2137, 2139, 2141, 2142, 2143, 2148, 2149, 2153, 2154, 2156, 2157, 2159, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2205 και 2210.

Ομάδα 3 - φοιτητές/φοιτήτριες με ΑΜ: 2102, 2107, 2161, 2163, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2185, 2186, 2187, 2188 και 2206.

Ομάδα 4 - φοιτητές/φοιτήτριες με ΑΜ: 2097, 2184, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2208, 2209, 2211, 2212, 2214, 2215, 2216, 2217, 2222, 2223, 2225, 2226, 2228, 2231 και 2232.

Διαβάστηκε 243 φορές