Πέμπτη, 04 Οκτωβρίου 2018 14:44

Ολοκλήρωση εγγραφής πρωτοετών φοιτητών 2018-2019 Σημαντικό

Προστέθηκε από την 

Καλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές που έχουν πραγματοποιήσει την ηλεκτρονική εγγραφή τους να προσέρχονται στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών, στο Μεταβατικό Κτήριο (1ος όροφος), από την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου μέχρι και την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018, ώρες 10:00-13:00, για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης των ενδιαφερομένων είναι δυνατή η υποβολή των δικαιολογητικών από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο ή η εμπρόθεσμη αποστολή τους, με ταχυμεταφορά, στη διεύθυνση:

Γραμματεία B.E.T.,
Μεταβατικό κτήριο,
Πανεπιστημιούπολη,
451 10, Ιωάννινα.

Οι εγγραφέντες θα πρέπει να επιδείξουν στη Γραμματεία του Τμήματος αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, προκειμένου να γίνει η ταυτοπροσωπία τους, και να καταθέσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

Η Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής Εκτυπωμένη (υπογεγραμμένη είτε ενώπιον μας, είτε πιστοποιημένη για το γνήσιο της υπογραφής από εξουσιοδοτημένο άτομο, σε περίπτωση που στείλετε τα δικαιολογητικά με courier)

  • Απλή Φωτοτυπία ταυτότητας
  • Μία (1) έγχρωμη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
  • Πιστοποιητικό γέννησης (μόνο για άρρενες για χορήγηση Βεβαίωσης Σπουδών για Στρατολογική χρήση).

* *Επιπλέον δικαιολογητικά:

Φοιτητές που ήταν εγγεγραμμένοι σε άλλο Τμήμα κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος οφείλουν να καταθέσουν στη Γραμματεία «Πιστοποιητικό Διαγραφής» τους από το προηγούμενο Τμήμα.

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για δωρεάν σίτιση θα πρέπει να καταθέσουν «Απλή φωτοτυπία εκκαθαριστικού εφορίας».

Για τη σίτιση είναι απαραίτητη η συμπλήρωση σχετικού εντύπου το οποίο οι φοιτητές μπορούν να κατεβάσουν εδώ.

Από τη γραμματεία

Διαβάστηκε 1010 φορές