Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου 2018 13:30

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΩΣ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ (INTEGRATED MASTER) Σημαντικό

Προστέθηκε από την 

Με αφορμή την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης 141875/Ζ1 Υ.Α. (ΦΕΚ 3900/07.09.2018/τ.Β΄) για την υπαγωγή του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στις διατάξεις της παρ.1, του άρθ. 46, του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/04.08.2017, τ.Α΄), σύμφωνα με τις οποίες «το πτυχίο που απονέμεται από το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, αποτελεί ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα του Τμήματος, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου», το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών εκφράζει την βαθιά του ικανοποίηση για την εξέλιξη αυτή.

Η εν λόγω αναγνώριση αποτέλεσε πάγιο αίτημα του Τμήματος και επισφράγισε τις προσπάθειες των διοικήσεων του Τμήματος και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ενώ καταδεικνύει το επίπεδο και την ποιότητα των σπουδών του Τμήματος. Η περαιτέρω βελτίωση και εξέλιξη των παρεχόμενων σπουδών παραμένει σε κάθε περίπτωση δέσμευση του Τμήματος Β.Ε.Τ. 

Διευκρινίζεται ότι μετά την έκδοση της εν λόγω Υ.Α. ο ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) θεωρείται ότι έχει ληφθεί από την ημερομηνία απονομής του πτυχίου και καταλαμβάνει και τους αποφοιτήσαντες πριν από την έναρξη ισχύος του Ν.4485. 

Επομένως, καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι απόφοιτοι να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία προκειμένου να τους αποσταλεί η σχετική βεβαίωση.  Για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους συστήνεται η επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος. 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΕΤ

 

Διαβάστηκε 10829 φορές