Τρίτη, 03 Ιουλίου 2018 09:18

ΠΜΣ "Υδατοκαλλιέργειες"-"Παθολογικά προβλήματα υδρόβιων εκτρεφόμενων οργανισμών"

Προστέθηκε από την 

Νέα προκήρυξη για εισαγωγή φοιτητών το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Κτηνιατρικής του Π.Θ. σε σύμπραξη με το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ  Ηπείρου που οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος δύο ειδικεύσεων: ΜΔΕ: Υδατοκαλλιέργειες & ΜΔΕ: Παθολογικά Προβλήματα Εκτρεφόμενων Υδρόβιων Οργανισμών.

Μπορείτε να βρείτε την προκήρυξη και την αίτηση στα επισυναπτόμενα αρχεία. 

Διαβάστηκε 419 φορές