Τετάρτη, 06 Ιουνίου 2018 15:47

Παρουσίαση πτυχιακής εργασίας της φοιτήτριας Κόκκου Γεωργίας

Προστέθηκε από την 

Την Πέμπτη 7/6, ώρα 1μμ, αίθουσα Α, η φοιτήτρια Κόκκου Γεωργία θα παρουσιάσει την πτυχιακή της εργασία με τίτλο "Μέτρηση πρωτογενούς παραγωγικότητας και απόκριση στην προσθήκη λιπασμάτων σε λιμναία οικοσυστήματα. Ένα πείραμα μικροκόσμων."

Διαβάστηκε 513 φορές