Πέμπτη, 08 Μαρτίου 2018 14:36

Βιοπληροφορική - Νέες ομάδες εργαστηρίων

Προστέθηκε από τον 

Οι ομάδες για τις επόμενες εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος διαμορφώνονται ως εξής:

Ομάδα 1: 1235, 1435, 1495, 1534, 1535, 1537, 1538, 1540, 1541, 1543, 1545, 1549, 1550, 1553, 1560, 1561, 1565, 1566, 1558, 1568, 1570, 1578, 1584, 1619 και 1627.

Ομάδα 2: 1521, 1533, 1536, 1539, 1546, 1562, 1575, 1579, 1580, 1582, 1583, 1586, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1595, 1601, 1607, 1608, 1616, 1620, 1623 και 1636.

Ομάδα 3: 1448, 1551, 1552, 1554, 1559, 1563, 1564, 1569, 1596, 1600, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1610, 1629, 1632, 1634, 1638, 1641, 1642, 1646, 1656, 1668 και 1669.

Ομάδα 4: 1385, 1548, 1611, 1613, 1614, 1615, 1617, 1621, 1625, 1626, 1633, 1637, 1639, 1640, 1643, 1644, 1645, 1649, 1651, 1653, 1654, 1657, 1658, 1660, 1675 και 1676.

Οι ημερομηνίες των επόμενων εργαστηριακών ασκήσεων είναι:
Ομάδα 1: 12/3, 16/4, 7/5, 21/5.
Ομάδα 2: 13/3, 17/4, 8/5, 22/5.
Ομάδα 3: 19/3, 23/4, 14/5, 4/6.
Ομάδα 4: 20/3, 24/4, 15/5, 29/5.

Διαβάστηκε 267 φορές