Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου 2017 13:02

Ενημέρωση για την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια των αποφοίτων του Τμήματος Σημαντικό

Προστέθηκε από  Γραμματεία

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με άρθρο 83 παρ.13 του Ν.4485 (ΦΕΚ114/4-8-2017 τ.Α΄), οι φοιτητές του Τμήματος ΒΕΤ οι οποίοι εισήχθησαν έως και το ακαδημαϊκό έτος 2014-15, θα έχουν με την λήψη του πτυχίου τους το δικαίωμα διορισμού τους στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στον κλάδο ΠΕ4 (Ν.3687 ΦΕΚ.159/1-8-2008 τ.Α΄) χωρίς την προϋπόθεση ή απαίτηση πιστοποιητικού παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας

Διαβάστηκε 1173 φορές