Τρίτη, 10 Οκτωβρίου 2017 14:45

Αποτελέσματα εξετάσεων εργαστηρίων Βιοχημείας Ι και ΙΙ

Προστέθηκε από τον 

Τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων για τα εργαστήρια Βιοχημείας Ι και ΙΙ που δόθηκαν στις 2/10/2017, βρίσκονται στα επισυναπτόμενα αρχεία. Ο βαθμός του εργαστηρίου θα συγχωνευτεί με το βαθμό των αναφορών και θα μετρήσει σε ποσοστό 20% στον τελικό βαθμό του εργαστηρίου.

Διαβάστηκε 379 φορές