Πέμπτη, 06 Ιουλίου 2017 18:34

Υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής του κ. Οδυσσέα Πατούνα

Προστέθηκε από τον 

Ο κ. Οδυσσέας Πατούνας θα υποστηρίξει τη Διδακτορική Διατριβή του με τίτλο: «Μελέτη του ρόλου των Μεθυλοτρανσφερασών της αργινίνης (PRMTs) στην κυτταρική διαφοροποίηση και τον καρκίνο (Investigation on protein arginine methyltransferases (PRMTs) in differentiation and cancer», την Τετάρτη 12/7 στις 11:00πμ στην αίθουσα Β του νέου κτηρίου.

Γ. Θυφρονίτης

Διαβάστηκε 470 φορές