Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017 14:13

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο «Γενετική του Ανθρώπου»

Προστέθηκε από την 

Προκήρυξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας με τίτλο «Γενετική του Ανθρώπου»  για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. 

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το συνημμένο αρχείο.

Διαβάστηκε 195 φορές