Τρίτη, 14 Μαρτίου 2017 09:12

Βιοχημική Μηχανική - Βαθμοί Εργαστηρίου

Προστέθηκε από τον 

Η τελική Βαθμολογία στο εργαστήριο Βιοχημικής Μηχανικής (γραπτή εξέταση + εξαμηνιαία εργασία + εργαστηριακές αναφορές). Δεν συμπεριλαμβάνονται οι φοιτητές που δεν ολοκλήρωσαν όλες τις υποχρεώσεις τους.

ΑΜ Βαθμός   ΑΜ Βαθμός   ΑΜ Βαθμός   ΑΜ Βαθμός
1178 6,8   1410 7,5   1450 7,5   1485 7,8
1256 6,8   1413 7,2   1451 7,8   1486 7,5
1363 7,2   1415 8,7   1452 8,1   1487 8,7
1380 8,7   1417 9,0   1455 7,8   1489 8,7
1381 7,5   1421 8,1   1456 8,1   1490 8,1
1383 7,8   1424 8,1   1459 8,4   1492 7,8
1385 7,5   1425 7,2   1460 7,2   1493 8,4
1386 7,5   1426 7,8   1461 8,1   1496 7,8
1388 7,5   1427 8,4   1462 8,4   1505 9,0
1389 7,8   1428 7,5   1464 8,4   1513 7,2
1390 7,2   1429 8,1   1465 8,4   1516 6,9
1391 7,8   1430 7,8   1466 7,2   1524 7,5
1392 8,1   1431 9,0   1468 8,7   1526 7,8
1393 7,5   1434 7,5   1469 6,9   1527 8,1
1397 9,0   1437 8,7   1472 8,4   1528 7,2
1398 7,2   1438 8,7   1473 7,8   1529 6,9
1399 8,1   1439 7,2   1474 8,1   1530 8,1
1402 6,9   1440 8,7   1476 9,0   1532 7,8
1406 7,2   1443 7,8   1479 7,8      
1407 8,7   1444 8,7   1481 7,5      
1408 9,0   1445 8,1   1483 7,2      
1409 7,2   1446 7,2   1484 9,0      
Διαβάστηκε 201 φορές