Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2017 15:17

Φυσιολογία φυτών - εργαστηριακά αποτελέσματα

Προστέθηκε από την 

Τα αποτελέσματα απο τα φάσματα απορρόφησης που προκύπτουν απο τις κηλίδες χρωστικών που διαχωρίζονται κατά τη χρωματογραφία θα αναρτώνται στο ecourse για κάθε εργαστηριακή ομάδα. Τα αποτελέσματα θα είναι κοινά για όλες τις επιμέρους ομάδες φοιτητών. 

Τα αποτελέσματα για την Ομάδα 2 θα αναρτηθούν εντός των επόμενων δύο ημερών.

Σας προτείνω να δείτε επιπλέον και το παρακάτω άρθρο όπου αναφέρονται διεξοδικά οι επιστημονικές διευκρινήσεις που αφορούν τη μεθοδολογία της φασματογραφικής ανάλυσης: Hyperspectral remote sensing of plant pigments

 

Διαβάστηκε 525 φορές