Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2015 11:36

Ύλη εξετάσεων Βιολογίας ΙΙ

Προστέθηκε από την 

Υλη εξέτασης Βιολογίας ΙΙ

 

Μάθημα

Campbell et al. Βιολογία τόμος Ι Κεφ. 19,21.

Campbell et al. Βιολογία τόμος ΙΙ Κεφ. 22 έως και 34.

 

Εργαστήριο

Εργαστηριακός οδηγός Βιολογίας (έκδοση 2012 έως 2014)

Ασκ. 10 Απολιθώματα

Ασκ. 11 Οι τρείς επικράτειες της ζωής. Η άσκηση έχει συμπληρωθεί με υλικό που είναι αναρτημένο στο e course

Ασκ. 14-17. Εκχύλιση πρωτεινών……… δημιουργία κλαδογράμματος

Διαβάστηκε 1462 φορές