Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2015 12:15

Δήλωση για εξέταση Βιολογίας ΙΙ- Ύλη εξετάσεων

Προστέθηκε από την 

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να εξεταστούν στη Βιολογία ΙΙ θα πρέπει να μου το δηλώσουν ηλεκτρονικά μέχρι 31/1/2015. Παρακαλώ μόνο ένα όνομα ανά emai.

 

Ύλη

Θεωρία

Campbell et al. Τόμος Ι Κεφ. 19 και 21

Campbell et al. Τόμος ΙΙ Κεφ.  22 έως και 34

 

Εργαστήριο

Ασκήσεις 10 έως και 17, εκτός από 12-13.

Διαβάστηκε 1525 φορές