Τα εργαστηριακά μαθήματα του προγράμματος σπουδών διεξάγονται σε εργαστήρια του Τμήματος που έχουν διαμορφωθεί και λειτουργούν στα Κτίρια Ε2, Ε3, Ε4 και στο Μεταβατικό Κτίριο.

Το Τμήμα διαθέτει τα εξής εργαστήρια:

 • Κυτταρικής και Αναπτυξιακής Βιολογίας (Κτήριο Ε2, Ισόγειο)
 • Βιοπληροφορικής (Μεταβατικό Κτήριο)
 • Βιοχημείας (Κτήριο Ε2, Ισόγειο)
 • Βιοτεχνολογίας (Κτήριο Ε2, 1ος όροφος)
 • Βοτανικής (Κτήριο Ε4, 1ος όροφος)
 • Γενετικής (Κτήριο Ε3, 1ος όροφος)
 • Διατήρησης της Βιοποικιλότητας (Μεταβατικό κτίριο, 1ος όροφος, Α234)
 • Ζωολογίας (Κτήριο Ε4, 1ος όροφος)
 • Μικροβιακής Οικολογίας (Κτήριο Ε4, 1ος όροφος)
 • Μοριακής Βιολογίας (Κτήριο Ε3, 1ος όροφος)
 • Μοριακής Οικολογίας & Γενετικής της Διατήρησης (Κτήριο Ε3, 1ος όροφος)
 • Νευροανοσολογίας (Κτήριο Ε4, Ισόγειο)
 • Οικολογίας
 • Περιβαλλοντικής Χημείας και Τεχνολογίας (Κτήριο Ε2, Ισόγειο)
 • Περιβαλλοντικών και Φυσικοχημικών Μελετών (Κτήριο Ε2, Ισόγειο)
 • Φυσιολογίας Ανθρώπου και Ζώων. (Κτήριο Ε2, 1ος όροφος)

Στα ίδια κτίρια έχουν οργανωθεί αίθουσες διδασκαλίας και γραφεία. Από τα βασικά μαθήματα του προγράμματος σπουδών το εργαστήριο του μαθήματος Αναλυτική Χημεία διεξάγεται σε εργαστήριο του Τμήματος Χημείας.