Γιώργο Ηλιόπουλο

Παρακαλώ δείτε σχετική ανακοίνωση (αρχείο pdf) στο e-course για την εκδρομή του μαθήματος στην Βωβούσα 8&9/12/2018

Πρακαλώ ανατρέξτε στη σελίδα του μαθήματος στο e-course όπου μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα διαλέξεων (αρχείο) , πληροφορίες για τον τρόπο εξέτασης (αρχείο) καθώς και τις διαλέξεις (αρχεία) που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα