Δημήτρη Αλίβερτη

Πέμπτη, 11 Ιανουαρίου 2018 19:09

Μάθημα Βασική Οργανική Χημεία

Το αυριανό μάθημα Βασική Οργανική Χημεία (Παρασκευή 12/1) θα πραγματοποιηθεί στις 12.00

Στις ομάδες 3 και 4 για τις ασκήσεις «Ηλεκτροχημεία» και «Προσδιορισμός δραστικών ουσιών φαρμάκων με αέρια και υγρή χρωματογραφία» γίνονται οι παρακάτω τροποποιήσεις:

Ομάδα 4

  • Μπουραζάνης 1890 & Μπούρου 1891 (Ηλεκτροχημεία) αντί 22/11 θα έρθετε 8/12 14.00-16.30
  • Νάση 1893 & Νίκου 1894 (Προσδιορισμός δραστικών ουσιών φαρμάκων με αέρια και υγρή χρωματογραφία) αντί 22/11 θα έρθετε 8/12 14.00-16.30
  • Μπελλά 1888 & Μπουκουράνη 1889 (Ηλεκτροχημεία) αντί 29/11 θα έρθετε 15/12 14.00-16.30
  • Μπουραζάνης 1890 & Μπούρου 1891 (Προσδιορισμός δραστικών ουσιών φαρμάκων με αέρια και υγρή χρωματογραφία) αντί 29/11 θα έρθετε 15/12 14.00-16.30
  • Παπατζίμα 1903 & Πλιάτσικα 1908 (Ηλεκτροχημεία) αντί 6/12 θα έρθετε 8/12 16.30-19.00
  • Μπελλά 1888 & Μπουκουράνη 1889 (Προσδιορισμός δραστικών ουσιών φαρμάκων με αέρια και υγρή χρωματογραφία) αντί 6/12 θα έρθετε 8/12 16.30-19.00

Ομάδα 3

  • Κοντοσταυλάκη 1869, Κεσικιάδου 1864 & Κουκοβίνη 1872 (Ηλεκτροχημεία) αντί 29/11 θα έρθετε 1/12 17.30-20.00
  • Κουκούδης 1873 & Κουρεμένου 1874 (Προσδιορισμός δραστικών ουσιών φαρμάκων με αέρια και υγρή χρωματογραφία) αντί 29/11 θα έρθετε 1/12 17.30-20.00
Σάββατο, 14 Οκτωβρίου 2017 12:23

Ομάδες Εργαστηρίου Χημείας ΙΙ

Στο συνημμένο αρχείο φαίνονται οι ομάδες και ο προγραμματιμός των εργαστηρίων

Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2017 12:44

Τελικές Ομάδες Εργαστηρίου Χημείας ΙΙ

Ο Πλήρης προγραμματισμός και οι ομάδες φαίνονται στο συννημένο αρχείο

Σελίδα 3 από 3