Κωνσταντίνο Αδαμίδη

Η εξέταση α' περιόδου στα "Γενικά Μαθηματικά" θα πραγματοποιηθεί ασύγχρονα με την πλατφόρμα ecourse, σύμφωνα με το πρόγραμμα  (Πέμπτη, 4/2/2021, 3 μ.μ.). Λέπτομέρειες έχουν αναρτηθεί στο ecourse του μαθήματος.