Κωνσταντίνο Σωτηρόπουλο

Τα εργαστήρια ξεκινούν σήμερα 31-10 στην αίθουσα Η/Υ (17.00-20.00)

Οι παραδόσεις του μαθήματος θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 16/10 σύμφωνα με το πρόγραμμα. Η έναρξη των εργαστηριακών ασκήσεων θα οριστεί με νέα ανακοίνωση. Υπενθυμίζεται πως τα προαπαιτούμενα μαθήματα είναι: 1) Βασική Γενετική και 2) Γενική Οικολογία.

852: μηδεν (0)
759: μηδεν (0)
837: τρία (3)
823: πέντε (5)
569: πέντε (5)
795: επτά (7)
304: επτά (7)

Οι βαθμοί θα σταλούν στη Γραμματεία του τμήματος έως το τέλος της εβδομάδας.

Η τελευταία διάλεξη του μαθήματος πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 4/6. Οι διαφάνειες των διαλέξεων έχουν αναρτηθεί στο e-course.

Η ύλη των εξετάσεων περιλαμβάνει τις ενότητες που καλύφθηκαν στις διαλέξεις του μαθήματος καθώς και τα αντίστοιχα κεφάλαια στα διδακτικά συγγράμματα.

Όσοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης στο e-course, καθώς και όσοι επιθυμούν περαιτέρω διευκρινήσεις, παρακαλούνται να απευθύνονται στον διδάσκοντα.

Σελίδα 10 από 10