Κωνσταντίνο Σωτηρόπουλο

Παρακαλούνται όσες/οι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το μάθημα επιλογής "Μοριακή Οικολογία και Γενετική της Διατήρησης", να εγγραφούν στο e-course του μαθήματος, όπου και θα αναρτώνται στο εξής όλες οι σχετικές ανακοινώσεις για το μάθημα.

Τα αποτελέσματα της εξέτασης έχουν αναρτηθεί στο e-course του μαθήματος.

Τρίτη, 08 Σεπτεμβρίου 2020 12:58

Εξέταση Εξελικτικής Βιολογίας

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα "Εξελικτική Βιολογία" τη Δευτέρα 14/9/2020, να εγγραφούν εκ νέου στην ομάδα «Εξέταση Εξελικτικής Βιολογίας» στο MS Teams (κωδικός ομάδας: erydh7e) το αργότερο έως το Σάββατο 12/9/2020 και ώρα 13.00. Δεν θα γίνουν δεκτοί στην εξέταση φοιτητές που δεν έχουν εγγραφεί εγκαίρως (μετά τη λήξη της προθεσμίας ο κωδικός εγγραφής θα αλλάξει και η ομάδα θα κλειδώσει).

Για να πιστοποιηθείτε στη χρήση της εφαρμογής MS Teams θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το ιδρυματικό σας email (bl0****@uoi.gr).

Αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία εξέτασης θα αναρτηθούν τις επόμενες ημέρες στο e-course του μαθήματος.

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές πρόκειται να εξεταστούν στο μάθημα "Μοριακή Οικολογία και Γενετική της Διατήρησης" την Πέμπτη 10/9/2020, να εγγραφούν στην ομάδα του μαθήματος στο Microsoft Teams (κωδικός ομάδας: 4itetmu) το αργότερο έως την Τρίτη 8/9/2020 και ώρα 17.00. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή στην εξέταση.
Για να πιστοποιηθείτε στη χρήση της εφαρμογής MS Teams θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το ιδρυματικό σας email (bl0****@uoi.gr).

Οδηγίες για τη διεξαγωγή της εξέτασης θα αναρτηθούν τις επόμενες ημέρες στο e-course του μαθήματος.

Τα αποτελέσματα της εξέτασης έχουν αναρτηθεί στο e-course του μαθήματος.

Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2020 13:00

Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Παρακαλώ δείτε το συνημμένο για πληροφορίες.

Πέμπτη, 09 Ιουλίου 2020 10:52

Εξέταση Εξελικτικής Βιολογίας

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα "Εξελικτική Βιολογία" την Πέμπτη 16/7/2020, να εγγραφούν στην ομάδα «Εξέταση Εξελικτικής Βιολογίας» στο MS Teams (κωδικός ομάδας: mci6bj1) το αργότερο έως την Τρίτη 14/7/2020 και ώρα 17.00. Δεν θα γίνουν δεκτοί στην εξέταση φοιτητές που δεν έχουν εγγραφεί εγκαίρως (μετά τη λήξη της προθεσμίας ο κωδικός εγγραφής θα αλλάξει και η ομάδα θα κλειδώσει).

Για να πιστοποιηθείτε στη χρήση της εφαρμογής MS Teams θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το ιδρυματικό σας email (bl0****@uoi.gr).

Αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία εξέτασης θα βρείτε στο e-course του μαθήματος.

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές πρόκειται να εξεταστούν στο μάθημα "Μοριακή Οικολογία και Γενετική της Διατήρησης" την Τρίτη 16/6/2020, να εγγραφούν στην ομάδα του μαθήματος στο Microsoft Teams (κωδικός ομάδας: 2e5aqiw) το αργότερο έως τη Δευτέρα 15/6/2020 και ώρα 20.00.
Για να πιστοποιηθείτε στη χρήση της εφαρμογής MS Teams θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το ιδρυματικό σας email (bl0****@uoi.gr).

Λεπτομέρειες για την εξέταση θα βρείτε στο e-course του μαθήματος.

Όσοι επί πτυχίω φοιτητές ενδιαφέρονται να εξεταστούν στο μάθημα, παρακαλούνται να δηλώσουν την πρόθεσή τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση του διδάσκοντα έως την Κυριακή 14/6.

Τρίτη, 24 Μαρτίου 2020 12:09

Εξελικτική Βιολογία

Οι διαλέξεις του μαθήματος θα συνεχιστούν από την Πέμπτη 26/3 σύμφωνα με το πρόγραμμα, και μέσω της εφαρμογής Microsoft Teams. Πληροφορίες για τη λήψη, εγκατάσταση και χρήση της εφαρμογής έχουν αναρτηθεί στο e-course του μαθήματος.
Επιπλέον, ο σύνδεσμος μέσω του οποίου θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε τη διάλεξη της Πέμπτης θα αναρτηθεί στο e-course λίγη ώρα πρίν από την προγραμματισμένη διάλεξη. Παρακαλείσθε να παρακολουθείτε τακτικά το e-course για ανακοινώσεις.

Σελίδα 1 από 14