Πέτρο Καταπόδη

Τα εργαστήρια των μαθημάτων για τις ομάδες θα αρχίσουν σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα

και ανά δεύτερη εβδομάδα

ΜΑΘΗΜΑ ΟΜΑΔΑ 1 ΟΜΑΔΑ 2 ΟΜΑΔΑ 3 ΟΜΑΔΑ 4
ΜΟΡΙΑΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΡΙΤΗ 5/11

ΔΕΥΤΕΡΑ 4/11

ΤΡΙΤΗ 29/10

ΔΕΥΤΕΡΑ 28/10 *

ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 28/10 * ΤΡΙΤΗ 29/10 ΔΕΥΤΕΡΑ 4/11

ΤΡΙΤΗ 5/11

*  Λόγω αργίας της 28ης Οκτωβρίου η αναπλήρωση θα γίνει την

                Παρασκευή 1/11/2013 στις 3:00 μμ

Οι φοιτητές του ΒΕΤ που πραγματοποίησαν την Πρακτική τους Άσκηση το καλοκαίρι του  2013 και επιθυμούν να λάβουν την αμοιβή που έχει οριστεί στη σύμβασή τους, πρέπει να καταθέσουν άμεσα  (έως το αργότερο την Τρίτη 22/10/2013) το Βιβλίο της Πρακτικής τους Άσκησης στο Ακαδημαϊκό τους Επόπτη και να δώσουν την τελική συνέντευξη. 

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων έχουν αναρτηθεί στο Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας (κτ. Ε2)

και στον πίνακα ανακοινώσεων στο μεταβατικό κτήριο (απέναντι απο την αίθουσα 3)

Η Έναρξη των Εργαστηρίων Βιοχημικής Μηχανικής θα πραγμοτοποιηθεί τη Δευτέρα 21/10/2013. 

Παρακαλώ να γίνει η προσεύλευση των ομάδων σύμφωνα με τα παρακάτω:

Δευτέρα   10:00 πμ 21/10/2013 :    Ομάδα 1η

Δευτέρα   11:00 πμ 21/10/2013 :    Ομάδα 3η

Τρίτη        10:00 πμ 22/10/2013 :    Ομάδα 2η

Τρίτη        11:00 πμ 22/10/2013 :    Ομάδα 4η

 

Σελίδα 3 από 3