Αμαλία Αφένδρα

Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2018 22:27

Αποτελέσματα Βασικής Γενετικής

Ο τελικός βαθμός του εργαστηρίου Βασικής Γενετικής έχει αναρτηθεί στο ecourse στην ενότητα του εργαστήριου.

Τα αποτελέσματα της εξέτασης της Βασικής Γενετικής (τελικός βαθμός) έχουν αναρτηθεί στο ecourse στην πρώτη ενότητα.