Αμαλία Αφένδρα

Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2019 13:48

Εφαρμοσμένη Γενετική

Η εξεταστέα ύλη έχει αναρτηθεί στο ecourse. Τα μαθήματα έχουν ολοκληρωυθεί.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φοίτηση στο Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) "Μοριακή-Κυτταρική Βιολογία και Βιοτεχνολογία" που λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Προθεσμία υποβολής 14-9-2018.