Αμαλία Αφένδρα

Δείτε το συνημμένο αρχείο.

Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2019 13:53

Αποτελέσματα Εφαρμοσμένης Γενετικής

Τα αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί στο ecourse (θέμα 9).

Τρίτη, 09 Απριλίου 2019 20:17

2019 FEBS Chromatin Proteomics Workshop

Πληροφορίες στον ιστότοπο 

https://chromatinproteomics2019.febsevents.org/

και το συνημμένο.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φοίτηση στο Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) "Μοριακή-Κυτταρική Βιολογία και Βιοτεχνολογία" που λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Προθεσμία υποβολής 14-9-2018.