Αμαλία Αφένδρα

Οι διαλέξεις Βασικής Γενετικής της Πέμπτης 14/3, 18/3 και 21/3 αναβάλλονται λόγω απουσίας της διδάσκουσας και θα αναπληρωθούν τις επόμενες εβδομάδες.

Τα εργαστήρια Βασικής Γενετικής θα διεξαχθούν κανονικά σύμφωνα με το πρόγραμμα. 

Την Πέμπτη 28/3 το μάθημα Βασικής Γενετικής θα γίνει 9-11πμ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φοίτηση στο Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) "Μοριακή-Κυτταρική Βιολογία και Βιοτεχνολογία" που λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Προθεσμία υποβολής 14-9-2018.