Αναστάσιο Τρογκάνη

Οι φοιτητές που θα θελήσουν να δουν το γραπτό τους, θα πρέπει ταυτόχρονα, να
μπορούν να το υπερασπιστούν

Οι διαλέξεις του μαθήματος "Βασική Οργανική Χημεία" θα ξεκινήσουν στις 5/10 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα

Οι διαλέξεις του μαθήματος "Φυσικοχημεία Βιολογικών Συστημάτων" θα ξεκινήσει στις 4/10 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα του μαθήματος "Φυσικοχημεία Βιολογικών Συστημάτων"

Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2016 11:00

Δομική Βιολογία

Παρακάτω θα βρείτε σημειώσεις για το μάθημα "Δομική Βιολογία"

https://app.box.com/s/54p80o4o5jz9fxu1d9roxevuaj4hfxdz

Προκηρύχθηκε και φέτος το ΔΠΜΣ «ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ» του Πανεπιστημίου Πατρών, στο οποίο ήδη έχουν συμμετάσχει απόφοιτοι του ΤΒΕ&Τ. Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες μπορούν να πάρουν τις απαραίτητες πληροφορίες από το επισυναπτόμενο αρχείο.