Αναστάσιο Τρογκάνη

Η έναρξη των διαλέξεων του μαθήματος "Βασική Οργανική Χημεία" θα γίνει τη Τετάρτη 4/10 όπως φαίνεται στο πρόγραμμα των μαθημάτων

Η έναρξη των διαλέξεων του μαθήματος "Φυσικοχημεία Βιολογικών Συστημάτων θα γίνει τη Δευτέρα 2/10 όπως φαίνεται στο πρόγραμμα των μαθημάτων

H επαναληπτική εξέταση της Φυσικοχημείας Βιολογικών Συστημάτων θα πραγματοποιηθεί

την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου μεταξύ 1 – 3μμ στην Αίθουσα Ι1 του Νέου Κτιρίου.

Παρακαλούνται για άλλη μία φορά, όσοι δήλωσαν πως θα συμμετάσχουν, να έχουν

μελετήσει και κατανοήσει την ύλη.

Δικαίωμα συμμετοχής στη 2η Πρόοδο έχουν όσοι βαθμολογήθηκαν με 3.5 και πάνω. Για
να θεωρηθεί επιτυχής η εξέταση του μαθήματος μέσω των προόδων, θα πρέπει όχι
μόνο ο μέσος όρος συν τα bonus να είναι τουλάχιστον 5, αλλά και η επίδοση στη
2η Πρόοδο να είναι τουλάχιστον 3.5.
Η ύλη της 2ης Προόδου ξεκινάει από το 4ο Κεφάλαιο.

Οι φοιτητές που θα θελήσουν να δουν το γραπτό τους, θα πρέπει ταυτόχρονα, να
μπορούν να το υπερασπιστούν

Οι διαλέξεις του μαθήματος "Βασική Οργανική Χημεία" θα ξεκινήσουν στις 5/10 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα

Οι διαλέξεις του μαθήματος "Φυσικοχημεία Βιολογικών Συστημάτων" θα ξεκινήσει στις 4/10 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.