Αναστάσιο Τρογκάνη

Δικαίωμα συμμετοχής στη 2η Πρόοδο έχουν όσοι βαθμολογήθηκαν με 3.5 και πάνω. Για
να θεωρηθεί επιτυχής η εξέταση του μαθήματος μέσω των προόδων, θα πρέπει όχι
μόνο ο μέσος όρος συν τα bonus να είναι τουλάχιστον 5, αλλά και η επίδοση στη
2η Πρόοδο να είναι τουλάχιστον 3.5.
Η ύλη της 2ης Προόδου ξεκινάει από το 4ο Κεφάλαιο.

Οι φοιτητές που θα θελήσουν να δουν το γραπτό τους, θα πρέπει ταυτόχρονα, να
μπορούν να το υπερασπιστούν

Οι διαλέξεις του μαθήματος "Βασική Οργανική Χημεία" θα ξεκινήσουν στις 5/10 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα

Οι διαλέξεις του μαθήματος "Φυσικοχημεία Βιολογικών Συστημάτων" θα ξεκινήσει στις 4/10 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα του μαθήματος "Φυσικοχημεία Βιολογικών Συστημάτων"

Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2016 11:00

Δομική Βιολογία

Παρακάτω θα βρείτε σημειώσεις για το μάθημα "Δομική Βιολογία"

https://app.box.com/s/54p80o4o5jz9fxu1d9roxevuaj4hfxdz

Προκηρύχθηκε και φέτος το ΔΠΜΣ «ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ» του Πανεπιστημίου Πατρών, στο οποίο ήδη έχουν συμμετάσχει απόφοιτοι του ΤΒΕ&Τ. Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες μπορούν να πάρουν τις απαραίτητες πληροφορίες από το επισυναπτόμενο αρχείο.