Ευστάθιο Χατζηλουκά

Τετάρτη, 07 Μαΐου 2014 18:12

Αναβολή διαλέξεων

Λόγω του συνεδρίου της ΕΕΒΕ αναβάλλονται οι διαλέξεις Πέμπτης και Παρασκευής των μαθημάτων Γενετικής Μηχανικής και Μοριακής Βιολογίας των Αλληλεπιδράσεων Φυτών-Μικροοργανισμών.

 

ο Διδάσκων

 

Ε. Χατζηλουκάς

Τρίτη, 08 Απριλίου 2014 16:52

Αναβολή διαλέξεων

Ανακοίνωση:

Ανακοινώνεται ότι οι διαλέξεις των μαθημάτων "Μοριακή Βιολογία των Αλληλεπίδρασης Φυτών-Μικροοργανισμών και "Γενετικής Μηχανικής" κατά τις ημέρες Πέμπτη και Παρασκευή, 10 και 11/04/2014 αναβάλονται λόγω απουσίας του Διδάσκοντα εκτός Ιωαννίνων. Η αναπλήρωσή τους θα πραγματοποιηθεί σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί σε εύθετο χρόνο.

 

ο Διδάσκων

Ε. Χατζηλουκάς

Αν. καθηγητής

Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2014 14:13

Έναρξη διαλέξεων μαθημάτων

Ανακοινώνεται η έναρξη των διαλέξεων των μαθημάτων "Γενετική Μηχανική" και ¨Μορικαή Βιολογία των Αλληλεπιδράσεων Φυτυών-Μικροοργανισμών" από αύριο Παρασκευή 21/03/2014, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων.

 

ο Διδάσκων

Ε. Χατζηλουκάς

Ανακοινώνεται η έναρξη των διαλέξεων του μαθήματος "Μικροβιολογία" την Τετάρτη 26/03/2014 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

 

ο Διδάσκων

Ε. Χατζηλουκάς

Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2013 00:21

Μοριακή Βιολογία: Έναρξη διαλέξεων

Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες ότι οι διαλέξεις του μαθήματος “Μοριακή Βιολογία” αρχίζουν την Τρίτη 22/10/2013, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του Τμήματος.

Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2013 18:36

Εξεταστέα ύλη μαθήματος Μοριακή Βιολογία

Ι) Για τους φοιτητές/φοιτήτριες του Χειμερινού Εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013.

 1. Από το σύγγραμμα των Watson κλπ.:
  • Κεφάλαιο 8, «Η αντιγραφή του DNA»: ολόκληρο, πλην των Πλαισίων 8-1 έως 8-4 και 8-6 έως 8-8. Το πλαίσιο 8-5 είναι εντός ύλης.
  • Κεφάλαιο 12, «Μηχανισμοί της μεταγραφής» ολόκληρο, πλην όλων των Πλαισίων.
  • Κεφάλαιο 13, «Συρραφή του RNA»: ολόκληρο πλην όλων των Πλαισίων και των Εδαφίων α) «εναλλακτική συρραφή» και β) «επιμέλεια του RNA».
  • Κεφάλαιο 14, «Μετάφραση»: Μόνον τα εδάφια: α) «Έναρξη της μετάφρασης», β) «Επιμήκυνση της μετάφρασης» και γ) «Τερματισμός της μετάφρασης». Όλα τα υπόλοιπα εδάφια είναι εκτός ύλης καθώς και όλα τα Πλαίσια.
  • Κεφάλαιο 15, «Ο γενετικός κώδικας»: ολόκληρο.
 2. Το σύνολο του Εργαστηριακού οδηγού του μαθήματος.

ΙΙ) Για φοιτητές/φοιτήτριες προηγούμενων ετών:

 1. Από το σύγγραμμα των Watson κλπ. Τα προαναφερθέντα στο Ι.1)
 2. Το βοηθητικό σύγγραμμα του Διδάσκοντα
 3. Το σύνολο του Εργαστηριακού οδηγού του μαθήματος.
Σελίδα 9 από 9