Ευστάθιο Χατζηλουκά

Πέμπτη, 28 Μαΐου 2015 17:17

Παρουσίαση πτυχιακής

Ανακοινώνεται η παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας του κου Γάκη Αθανάσιου, τη Τρίτη 02/06/2015 και ώρα 15:00.

 

ο Επιβλέπων

Ε. Χατζηλουκάς 

Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2015 14:30

Έναρξη διαλέξεων

Ανακοινώνεται η έναρξη των διαλέξεων των μαθημάτων "Μοριακή Βιολογία των αλληλεπιδράσεων Φυτών - Μικροοργανισμών" και "Γενετικής Μηχανικής" από τη τρέχουσα εβδομάδα και σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων.

 

ο Διδάσκων

Ε. Χατζηλουκάς

Τρίτη, 03 Μαρτίου 2015 13:57

Ανακοίνωση Βαθμολογιών

Ανακοινώνεται ότι οι βαθμολογίες των εξετάσεων στα μαθήματα "Μοριακή Βιολογία των Αλληλεπιδράσεων Φυτών - Μικροοργανισμών" και "Γενετική Μηχανική" έχουν αναρτηθεί στον Πίνακα ανακοινώσεων του Γραφείου του Διδάσκοντα.

 

ο Διδάσκων

 

Ε. Χατζηλουκάς

Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2014 15:48

Εξεταστέα ύλη Μικροβιολογίας

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος Μικροβιολογία είναι:

1. Σύγγραμμα Βιολογία Μικροοργανισμών: Κεφάλαια 1, 2, 3, 4. Από το κεφάλαιο 5: 5.1., 5.2., 5.3 και 5.4. κεφάλαια 6 και 9.

2. Η ύλη των εργαστηριακών ασκήσεων.

 

ο Διδάσκων

Ε. Χατζηλουκάς

Τετάρτη, 21 Μαΐου 2014 16:58

Γραπτή εξέταση Μικροβιολογίας

Από πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος προτείνεται η μετάθση της εξέτασης του μαθήματος Μικροβιολογία για την Δευτέρα 07-07-2014. Εάν υπάρχει αντιρρήσεις, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να το δηλώσουν στον Διδάσκοντα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ο Διδάσκων

Ε. Χατζηλουκάς

Ανακοίνωση

Ανακοινώνεται προς τους ενδιαφερομένους:

1. Τα συγγράμματα των μαθημάτων Γενετική Μηχανική και Μοριακής Βιολογίας των Αλληλεπιδράσεων Φυτών - Μικροοργανισμών διανέμονται στο Ερευνητικό Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας (Προκατ Ε3, 1ος όροφος)

2. Οι διαλέξεις των δύο μαθημάτων της Παρασκευής 23-05-2914 αναβάλλονται λόγω εκλογών.

 

ο Διδάσκων

Ε. Χατζηλουκάς

Τετάρτη, 07 Μαΐου 2014 18:12

Αναβολή διαλέξεων

Λόγω του συνεδρίου της ΕΕΒΕ αναβάλλονται οι διαλέξεις Πέμπτης και Παρασκευής των μαθημάτων Γενετικής Μηχανικής και Μοριακής Βιολογίας των Αλληλεπιδράσεων Φυτών-Μικροοργανισμών.

 

ο Διδάσκων

 

Ε. Χατζηλουκάς

Τρίτη, 08 Απριλίου 2014 16:52

Αναβολή διαλέξεων

Ανακοίνωση:

Ανακοινώνεται ότι οι διαλέξεις των μαθημάτων "Μοριακή Βιολογία των Αλληλεπίδρασης Φυτών-Μικροοργανισμών και "Γενετικής Μηχανικής" κατά τις ημέρες Πέμπτη και Παρασκευή, 10 και 11/04/2014 αναβάλονται λόγω απουσίας του Διδάσκοντα εκτός Ιωαννίνων. Η αναπλήρωσή τους θα πραγματοποιηθεί σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί σε εύθετο χρόνο.

 

ο Διδάσκων

Ε. Χατζηλουκάς

Αν. καθηγητής

Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2014 14:13

Έναρξη διαλέξεων μαθημάτων

Ανακοινώνεται η έναρξη των διαλέξεων των μαθημάτων "Γενετική Μηχανική" και ¨Μορικαή Βιολογία των Αλληλεπιδράσεων Φυτυών-Μικροοργανισμών" από αύριο Παρασκευή 21/03/2014, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων.

 

ο Διδάσκων

Ε. Χατζηλουκάς

Ανακοινώνεται η έναρξη των διαλέξεων του μαθήματος "Μικροβιολογία" την Τετάρτη 26/03/2014 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

 

ο Διδάσκων

Ε. Χατζηλουκάς