Ευστάθιο Χατζηλουκά

Πέμπτη, 03 Μαρτίου 2016 15:49

Έναρξη Διαλέξεων

Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες, ότι οι διαλέξεις των μαθημάτων "Μοριακή Βιολογία των Αλληλεπιδράσεων Φυτών-Μικροοργανισμών" και "Γενετική Μηχανική" αρχίζουν την Πέμπτη 10/03/2016, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

 

ο Διδάσκων

Ε. Χατζηλουκάς

Παρασκευή, 05 Φεβρουαρίου 2016 16:04

Εξέταση Μοριακής Βιολογίας

Ανακοίνωση:

Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενης, ότι λόγω αδυναμίας του Τυπογραφείου να εκτυπώσει εγκαίρως τις συμπληρωματικές σημειώσεις του μαθήματος, στην εξέτση της Τρίτης ΔΕΝ θα εξεταστεί η ύλη που εμπεριέχεται σε αυτές.

 

ο Διδάσκων

Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2016 14:18

Διάλεξη Μοριακής Βιολογίας

 

Υπενθυμίζεται στους ενδιαφερόμενους/ενδιαφερόμενες, ότι αύριο Τρίτη θα παραγματοποιηθεί διάλεξη αναπλήρωσης για το μάοθημα της Μοριακής Βιολογίας στην Αίθουσα 3 και ώρα 13:00-15:00.

ο Διδάσκων

Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2016 14:43

Μάθημα Μοριακής Βιολογίας

Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες ότι:

1.διανέμονται τα υπόλοιπα αντίτυπα του Εργαστηριακού οδηγού και οι Συμπληρωματικές Σημειώσεις του μαθήματος.

2. Οι ομάδες που θα προσέλθουν αύριο <τρ. 12/01/2016 είναι οι Α και Β.

 

ο Διδάσκων

Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2015 16:11

βαθμολογία μοριακής Βιολογίας

 

Ανακοινώνεται η ανάρτηση της βαθμολογίας των εξετάσεων του μαθήματος Μοριακή Βιολογία στον Πίνακα ανακοινώσεων του Διδάσκοντα.

 

ο Διδάσκων

Ε. Χατζηλουκάς

Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2015 17:00

Βαθμολογία Γενετικής Μηχανικής

 

Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι/-ες, ότι η βαθμολογία του μαθήματος Γενετική Μηχανική έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Διδάσκοντα.

 

ο Διδάσκων

Ε. Χατζηλουκάς

Παρασκευή, 09 Οκτωβρίου 2015 16:00

Διαλέξεις Μοριακής Βιολογίας

 

Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι/-ες, ότι οι διαλέξεις του μαθήματος Μοριακή Βιολογία αρχίζουν την Τρίτη 13/10/2015, σύμφωνα με το πρόγραμμα.

 

Επίσης:

Την Τετάρτη 14/10 και ώρα 12:00-14:00 θα πραγματοποιηθεί η εισαγωγική διάλεξη για το εργαστηριακό τμήμα του μαθήματος. Η παρουσία όλων είναι υποχρεωτική.

 

ο Διδάσκων

Ε. Χατζηλουκάς

Παρασκευή, 02 Οκτωβρίου 2015 14:20

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

Ανακοινώνεται η ανάρτηση της βαθμολογίας του μαθήματος "Μοριακή Βιολογία των αλληλεπιδράσεων Φυτών - Μικροοργανισμών" στον πίνακα ανακοινώσεων του Διδάσκοντα.

 

ο Διδάσκων

Ε. Χατζηλουκάς

Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι ότι αύριο Παρασκευή 10/07/2015, θα παρουσιαστεί η διδακτορική διατριβή του κου Κ. Παπαδάκου (ώρα 11:00, Αιθουσα 4, 10ς όροφος, Μεταβατικό Κτήριο) με τίτλο: ""Λοιμογόνος δράση του παράγοντα CagA του Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού: Μελέτη του ρόλου των θέσεων φωσφορυλίωσης EPIYA στην επαγωγή Ιντερλευκίνης-8 και μορφοκινητικών αλλαγών στα γαστρικά επιθηλιακά κύτταρα."

 

Ευστάθιος Χατζηλουκάς

Ανακοίνωση:

Εμημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες ότι η διανομή των βεβαιώσεων συμμετοχής στο τελευταίο συνέδριο του "μικροβιόκοσμου" πραγαμτοποιείται πλέον από τη Γραμματεία του Τμήματος.

 

Ε. Χατζηλουκάς