Ευστάθιο Χατζηλουκά

Παρασκευή, 07 Ιουλίου 2017 15:55

Βαθμολογία "Γενετικής Μηχανικής"

Η βαθμολογία της γραπτής εξέτασης στο μάθημα της Γενετικής Μηχανικής έχει ως ακολούθως:

Α.Μ.           Βαθμός

866             6,0

1236           1,0

1282            6,5

1339            5,0

1386            2,5

1389            3,0

1445            2,5

1460            6,0

1464            7,5

 

ο Διδάσκων

Τετάρτη, 05 Ιουλίου 2017 15:07

Παρουσίαση πτυχιακής εργασίας.

Ανακοινώνεται η παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας του κου Θ. Γκουλέτσου, με τίτλο "Microbiological and molecular study on Yersinia from human and animal origin, antibiotic resistance in Yersinia enterocolitica isolates from clinical samples".

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί αύριο Πέμπτη και ώρα 12:00 στην αίθουσα 4 του Τμήματος (Μεταβατικό κτήριο, 1ος όροφος).

Ο υπεύθυνος για το ΤΒΕ&Τ

Ε. Χατζηλουκάς

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης στη Μοριακή Βιολογία κατά την 10/06/2017:

Α.Μ.            Βαθμολογία

763             0,0

798             5,0

979             6,0

1093           5,5

1126           5,0

1127           7,5

1138           6,0

1157           5,0

1184           8,0

1238          1,5

1319          6,5

1347          5,5

 

ο Διδάσκων

 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος HORIZON 2020, SFS‐01‐2016, 727929‐2, με τίτλο: "Α novel and integrated approach to increase multiple and combined stress tolerance in plants using tomato as a model‐TomRes" (Program Coordinator : University of Torino, Συντονιστής Ε.Ο. ΓΠΑ: Καθηγητής Δημήτριος Σάββας) προσκαλούνται ενδιαφερόμενοι για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην ακόλουθη ερευνητική περιοχή: Αλληλεπίδραση συμβιωτικών και ενδοφυτικών βακτηρίων με καλλιεργούμενα ψυχανθή και κηπευτικά Τα ερευνητικά αντικείμενα της διατριβής περιλαμβάνουν: Απομόνωση και γενετικός χαρακτηρισμός ριζοβίων και ενδοφυτικών βακτηρίων, γονιδιωματική ανάλυση, αξιοποίηση και αξιολόγηση της καλλιέργειας ψυχανθών με ριζόβια και ενδοφυτικά βακτήρια στα πλαίσια ανάπτυξης βιώσιμων καλλιεργητικών πρακτικών στη τομάτα. Η διδακτορική διατριβή θα εκπονηθεί στο Εργαστήριο Γενικής & Γεωργικής Μικροβιολογίας του ΓΠΑ σε συνεργασία με το Εργαστήριο Κηπευτικώ ν Καλλιεργειών με επιβλέπουσα την Αν. Καθηγήτρια κ. Αναστασία Ταμπακάκη. Ως υποψήφιοι γίνονται δεκτοί όσοι πληρούν τις εξής τυπικές προϋποθέσεις:
1. Επιθυμητά πεδία προέλευσης των υποψήφιων: Γεωπονικές ή Βιολογικές Επιστήμες ή συναφείς Θετικές Επιστήμες, 2. Επιθυμητές γνώσεις και εμπειρία: μοριακές μέθοδοι ανάλυσης DNA/RNA, μικροβιολογικές μέθοδοι, βιοπληροφορική, εμπειρία εργασίας σε θερμοκήπιο, γνώση χρήσης Η/Υ (Word, Excel, Powerpoint, Photoshop), στατιστική ανάλυση δεδομένων, 3. Άριστη γνώση αγγλικής, 4. Απαραίτητη η ύπαρξη μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών
Για την ανωτέρω θέση υποψήφιου διδάκτορα υφίσταται δυνατότητα χρηματοδότησης έως 2 χρόνια με ενδεχόμενη ανανέωση ανάλογα με τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος. Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να καταθέσουν τα κάτωθι απαραίτητα δικαιολογητικά: 1. Αίτηση
2. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία ο/η υποψήφιος/α αναπτύσσει συνοπτικά τα κίνητρα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής και τους λόγους επιλογής της συγκεκριμένου ερευνητικού αντικειμένου (400‐600 λέξεις), 3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, 4. Αντίγραφα τίτλων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών (σε περίπτωση απονομής από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται από αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ), 5. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας τόσο για τις προπτυχιακές όσο και για τις μεταπτυχιακές σπουδές,
6. Αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας,
7. Εκπληρωμένες οι στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άρρενες υποψηφίους ή διασφαλισμένη τετραετής αναβολή των στρατιωτικών υποχρεώσεων από την έναρξη της διδακτορικής διατριβής.
6. Αντίγραφο πτυχιακών/μεταπτυχιακών εργασιών και επιστημονικών δημοσιεύσεων (επιθυμητό, εφόσον υπάρχουν), 7. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης μετά από εκτίμηση των απαραίτητων, επιθυμητών και πρόσθετων προσόντων. Οι υποψήφιοι ενδέχεται να κληθούν σε προσωπική συνέντευξη ή τηλεδιάσκεψη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά μέχρι 11‐09‐2017 στο e‐mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (Αν. Καθ. A. Ταμπακάκη). Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την κ. Α. Ταμπακάκη (Ιερά Οδός 75, Βοτανικός 11855, τηλ. 210 5294346, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ).

Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2017 18:26

Παρουσίαση πτυχιακής εργασίας.

Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες, ότι αύριο Τρίτη 20/06/2017, η φοιτήτρια του Τμήματος κα Ματθαίου Ε. παρουσιάζει την πειραματική της πτυχιακή εργασία στην Αίθουσα 3 (Μεταβατικό κτήριο, 1ος όροφος) και ώρα 12:00.

Ο επιβλέπων για το ΤΒΕ&Τ

Ε. Χατζηλουκάς

Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2017 18:26

Παρουσίαση πτυχιακής εργασίας.

Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες, ότι αύριο Τρίτη 20/06/2017, η φοιτήτρια του Τμήματος κα Ματθαίου Ε. παρουσιάζει την πειραματική της πτυχιακή εργασία στην Αίθουσα 3 (Μεταβατικό κτήριο, 1ος όροφος) και ώρα 12:00.

Ο επιβλέπων για το ΤΒΕ&Τ

Ε. Χατζηλουκάς

Τετάρτη, 10 Μαΐου 2017 16:30

Διανομή συγγραμμάτων

Ανακοινώνεται ότι το σύγγραμμα-βο΄θημα του μαθήματος "Μοριακή Βιολογία των Αλληλεπιδράσεων Φυτών - Μικροοργανισμών" διανέμεται στο ερευνητικό Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας του Τμήματος (Κτήριο Προκάτ Ε3, 1ος όροφος).

Υπενθυμίζεται επίσης ότι το σύγγραμμα του μαθήματος "Γενετική Μηχανική" (Θεωρία) διανέμοεται από την αρχή του 6-μήνου από το φοιτητικό Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (Νέο κτήριο ΒΕ&Τ).

 

ο Διδάσκων

 

 

Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2017 17:16

Τροποποίηση ωραρίου διαλέξεων

ανακοινώνεται η τροποποίηση του ωραρίου των διαλέξεων των μαθημάτων ¨"Μορικαή Βιολογία των Αλληλεπιδράσεων Φυτών-Μικοοργανισμών" και "Γενετική Μηχανική" ως ακολούθως

1. Γενετική Μηχανινική: Πέμπτη, 12:00-13:00. Παρασκευή: 12:00-14:00.

2. Μοριακή Βιολογία Αλληλεπιδράσεων: Πέμπτη: 15:00-18:00.

 

Ο Διδάσκων

Ανακοινώνεται η έναρξη των διαλέξεων των μαθημάτων "Μοριακή Βιολογία των Αλληλεπιδράσεων Φυτών - Μικροοργανισμών" και "Γενετικής Μηχανικής" την Πέμπτη 09/03/2017, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του Τμήματος.

 

ο Διδάσκων

Ανακοινώνεται η ανάρτηση των αποτελεσμάτων του μαθήματος "Μοριακή Βιολογία" στον πίνακα ανακοιινώσεων του Διδάσκοντα.

 

ο Διδάσκων