Ευστάθιο Χατζηλουκά

Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2017 18:26

Παρουσίαση πτυχιακής εργασίας.

Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες, ότι αύριο Τρίτη 20/06/2017, η φοιτήτρια του Τμήματος κα Ματθαίου Ε. παρουσιάζει την πειραματική της πτυχιακή εργασία στην Αίθουσα 3 (Μεταβατικό κτήριο, 1ος όροφος) και ώρα 12:00.

Ο επιβλέπων για το ΤΒΕ&Τ

Ε. Χατζηλουκάς

Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2017 18:26

Παρουσίαση πτυχιακής εργασίας.

Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες, ότι αύριο Τρίτη 20/06/2017, η φοιτήτρια του Τμήματος κα Ματθαίου Ε. παρουσιάζει την πειραματική της πτυχιακή εργασία στην Αίθουσα 3 (Μεταβατικό κτήριο, 1ος όροφος) και ώρα 12:00.

Ο επιβλέπων για το ΤΒΕ&Τ

Ε. Χατζηλουκάς

Τετάρτη, 10 Μαΐου 2017 16:30

Διανομή συγγραμμάτων

Ανακοινώνεται ότι το σύγγραμμα-βο΄θημα του μαθήματος "Μοριακή Βιολογία των Αλληλεπιδράσεων Φυτών - Μικροοργανισμών" διανέμεται στο ερευνητικό Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας του Τμήματος (Κτήριο Προκάτ Ε3, 1ος όροφος).

Υπενθυμίζεται επίσης ότι το σύγγραμμα του μαθήματος "Γενετική Μηχανική" (Θεωρία) διανέμοεται από την αρχή του 6-μήνου από το φοιτητικό Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (Νέο κτήριο ΒΕ&Τ).

 

ο Διδάσκων

 

 

Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2017 17:16

Τροποποίηση ωραρίου διαλέξεων

ανακοινώνεται η τροποποίηση του ωραρίου των διαλέξεων των μαθημάτων ¨"Μορικαή Βιολογία των Αλληλεπιδράσεων Φυτών-Μικοοργανισμών" και "Γενετική Μηχανική" ως ακολούθως

1. Γενετική Μηχανινική: Πέμπτη, 12:00-13:00. Παρασκευή: 12:00-14:00.

2. Μοριακή Βιολογία Αλληλεπιδράσεων: Πέμπτη: 15:00-18:00.

 

Ο Διδάσκων

Ανακοινώνεται η έναρξη των διαλέξεων των μαθημάτων "Μοριακή Βιολογία των Αλληλεπιδράσεων Φυτών - Μικροοργανισμών" και "Γενετικής Μηχανικής" την Πέμπτη 09/03/2017, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του Τμήματος.

 

ο Διδάσκων

Ανακοινώνεται η ανάρτηση των αποτελεσμάτων του μαθήματος "Μοριακή Βιολογία" στον πίνακα ανακοιινώσεων του Διδάσκοντα.

 

ο Διδάσκων

Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι ότι τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων στα μαθήματα "Γενετική Μηχανική" και "Μοριακή Βιολογία των Αλληλεπιδράσεων Φυτών-Μικροοργανισμών" έχουν αναερτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Διδάσκοντα.

 

ο Διδάσκων

Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2017 14:31

Εξεταστέα ύλη Μοριακής Βιολογίας

Υπενθυμίζεται ότι η εξεταστέα ύλη του μαθήματος Μοριακή Βιολογία συνίσταται από τα:

1. Σύγγραμμα "Μοριακή Βιολογία του Γονιδίου" (Watson et al.): Κεφάλαια 9, 13, 14 15 και 16.

2. Συμπληρωματικές σημειώσεις: Κεφάλαια: 1, από το 2 η αντιγραφή του DNA μη χρωμοσωμικών γενετικών στοιχείων (πλασμίδια, ιοί κλπ) και 3 (Η υβριδοποιήση του DNA)

3. Το σύνολο του Εργαστηριακού οδηγού.

 

ο Διδάσκων

Ανακοινώνεται ότι ιο μεν διαλέξεις του μαθήματος "Μοριακή Βιολογία" θα αναπληρωθούν κανονικά Δευτέρα και Τετάρτη (16/01 και 18/01 αντίστοιχα) το δε εργαστηριακό τμήμα του μαθήματος θα αναπληρωθεί την Τρίτη 17/01 ηαι για τΑαΤΡΙΑ τμήματα ως ακολούθως:! Τμήμα Α: 12:00-14:30, Τμήμα Β: 14:30 έως 17:00 και Τμήμα Γ: 17:00-19;30.

 

ο Διδάσκων

Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2016 14:30

Αναβολή καταμέτρησης αποικιών

Ανακοινώνεται ότι η αυριανή καταμέτρηση αποικιών στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Μοριακής Βιολογίας αναβάλλεται, λόγω σύμπτωσης ώρας με την γενική Συνέλευση του Τμήματος.

 

οπ Διδάσκων