Ευστάθιο Χατζηλουκά

Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2018 12:30

Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας 23/03

Ανακοινώνεται η αλλαγή ώρας της διεξαγωγής του φοιτητικού εργαστηρίου Μοριακής Βιολογίας ως ακολούθως: 10:00-13:00.

 

ο Διδάσκων

Πέμπτη, 08 Μαρτίου 2018 12:02

Αναβολή διάλεξης

Ανακοινώνεται ότι λόγω της Γ.Σ. του Τμήματος, αναβάλλεται η διάλεξη της Γενετικής Μηχανικής αύριο Παρασκευή 09/03/2018.

 

Επίσης ανακοινώνεται ότι, το σύγγραμμα της Γενετικής Μηχανικής διανέμεται από το φοιτητικό εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής,

ενώ το σύγγραμμα του μαθήματος Μοριακή Βιολογία των Αλληλεπιδράσεων Φυτών - Μικροοργανισμών διανέμεται από ερευνητικό εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας (κτήριο Ε3, 1ος όροφος).

 

ο Διδάσκων

Ανακοινώνεται η έναρξη των διαλέξεων των μαθημάτων "Γενετική Μηχανική" και"Μοριακή Βιολογία των Αλληλεπιδράσεων Φυτών- Μικροοργανισμών τνη Πέμπτη 01/03/2018.

 

ο Διδάσκων

Διευκρινίζεται ότι:

Την Παρασκευή 23/02 θα προσέλθουν οι ομάδες:

Α στις 14:00-17:00 και

η Β στις 17:00-20:00.

Η ομάδα Γ θα προσέλθει την επόμενη Παρασκευή ο2/03 στις 14:00.

 

ο Διδάσκων

Ε. Χατζηλουκάς

Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2018 13:51

Έναρξη εργαστηρίου Μοριακής Βιολογίας

Ανακοινώνεται η έναρξη του εργαστηριακού τμήματος του μαθήματος "Μοριακή Βιολογία" την Παρασκευή 23/02/2018, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του Τμήματος.

Η διανομή του εργαστηριακού οδηγού θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14/02 στο ερευνητικό εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας (κτήριο Ε3, 1ος όροφος).

 

ο Διδάσκων

Για το παρόν εξάμηνο, οι φοιτητές/φοιτήτριες του 5ου εξαμήνου θα εξεταστούν μόνο στα Κεφάλαια 9, 13, 14, 15 και 16 του διανεμομένου συγγράμματος (Watson, κ.ά.).

Όλα τα προηγούμενα έτη θα εξεταστούν στην συνήθη ύλη (Σύγγραμμα Watson, Σημειώσεις του Διδάσκοντα και εργαστήριο)

 

Ο Διδάσκων

 

Ε. Χατζηλουκάς

Ανακοινώνεται η ανάρτηση των αποτελεσμάτων της γραπτής εξέτασης στο μάθημα "Μοριακή Βιολογία" στο Πίνακα ανακοινώσεων του Διδάσκοντα.

 

ο Διδάσκων

Πέμπτη, 05 Οκτωβρίου 2017 16:46

Αποτελέσματα Γενετικής Μηχανικής

Εξέταση 25/09/2017:

Α.Μ.          Βαθμός

866            9,0

880            9,0

1245          0,0

1265          6,5

1386         1,0

1389         5,5

1398         6,0

1424         1,5

1445         5,5

 

ο Διδάσκων

Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2017 18:00

Βαθμολογία εξέτασης

Η βαθμολογία της εξέτασης στο μάθημα Μοριακή Βιολογία των Αλληλεπιδράσεων Φυτών - Μικροοργανισμών είναι:

Α.Μ.     Βαθμός

1553      7,5

1601      7,0

 

ο Διδάσκων

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης (06/2017) στο μάθημα "Μοριακή Βιολογία των Αλληλεπιδράσεων Φυτών - Μικροοργανισμών":

ΑΜ        Βαθμολογία

979        6,0

1150       5,0

1256       9,0

1282       7,5

1293       6,5

1319       0,0

1382       10,0

1386       7,5

1398       8,0

1422       7,0

1460       9,0

1464       8,0

1541       9,0

1614       9,0

1668       9,0

1669       9,0