Ευστάθιο Χατζηλουκά

Διευκρινίζεται ότι:

Την Παρασκευή 23/02 θα προσέλθουν οι ομάδες:

Α στις 14:00-17:00 και

η Β στις 17:00-20:00.

Η ομάδα Γ θα προσέλθει την επόμενη Παρασκευή ο2/03 στις 14:00.

 

ο Διδάσκων

Ε. Χατζηλουκάς

Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2018 13:51

Έναρξη εργαστηρίου Μοριακής Βιολογίας

Ανακοινώνεται η έναρξη του εργαστηριακού τμήματος του μαθήματος "Μοριακή Βιολογία" την Παρασκευή 23/02/2018, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του Τμήματος.

Η διανομή του εργαστηριακού οδηγού θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14/02 στο ερευνητικό εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας (κτήριο Ε3, 1ος όροφος).

 

ο Διδάσκων

Για το παρόν εξάμηνο, οι φοιτητές/φοιτήτριες του 5ου εξαμήνου θα εξεταστούν μόνο στα Κεφάλαια 9, 13, 14, 15 και 16 του διανεμομένου συγγράμματος (Watson, κ.ά.).

Όλα τα προηγούμενα έτη θα εξεταστούν στην συνήθη ύλη (Σύγγραμμα Watson, Σημειώσεις του Διδάσκοντα και εργαστήριο)

 

Ο Διδάσκων

 

Ε. Χατζηλουκάς

Ανακοινώνεται η ανάρτηση των αποτελεσμάτων της γραπτής εξέτασης στο μάθημα "Μοριακή Βιολογία" στο Πίνακα ανακοινώσεων του Διδάσκοντα.

 

ο Διδάσκων

Πέμπτη, 05 Οκτωβρίου 2017 16:46

Αποτελέσματα Γενετικής Μηχανικής

Εξέταση 25/09/2017:

Α.Μ.          Βαθμός

866            9,0

880            9,0

1245          0,0

1265          6,5

1386         1,0

1389         5,5

1398         6,0

1424         1,5

1445         5,5

 

ο Διδάσκων

Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2017 18:00

Βαθμολογία εξέτασης

Η βαθμολογία της εξέτασης στο μάθημα Μοριακή Βιολογία των Αλληλεπιδράσεων Φυτών - Μικροοργανισμών είναι:

Α.Μ.     Βαθμός

1553      7,5

1601      7,0

 

ο Διδάσκων

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης (06/2017) στο μάθημα "Μοριακή Βιολογία των Αλληλεπιδράσεων Φυτών - Μικροοργανισμών":

ΑΜ        Βαθμολογία

979        6,0

1150       5,0

1256       9,0

1282       7,5

1293       6,5

1319       0,0

1382       10,0

1386       7,5

1398       8,0

1422       7,0

1460       9,0

1464       8,0

1541       9,0

1614       9,0

1668       9,0

1669       9,0

 

Παρασκευή, 07 Ιουλίου 2017 15:55

Βαθμολογία "Γενετικής Μηχανικής"

Η βαθμολογία της γραπτής εξέτασης στο μάθημα της Γενετικής Μηχανικής έχει ως ακολούθως:

Α.Μ.           Βαθμός

866             6,0

1236           1,0

1282            6,5

1339            5,0

1386            2,5

1389            3,0

1445            2,5

1460            6,0

1464            7,5

 

ο Διδάσκων

Τετάρτη, 05 Ιουλίου 2017 15:07

Παρουσίαση πτυχιακής εργασίας.

Ανακοινώνεται η παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας του κου Θ. Γκουλέτσου, με τίτλο "Microbiological and molecular study on Yersinia from human and animal origin, antibiotic resistance in Yersinia enterocolitica isolates from clinical samples".

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί αύριο Πέμπτη και ώρα 12:00 στην αίθουσα 4 του Τμήματος (Μεταβατικό κτήριο, 1ος όροφος).

Ο υπεύθυνος για το ΤΒΕ&Τ

Ε. Χατζηλουκάς

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης στη Μοριακή Βιολογία κατά την 10/06/2017:

Α.Μ.            Βαθμολογία

763             0,0

798             5,0

979             6,0

1093           5,5

1126           5,0

1127           7,5

1138           6,0

1157           5,0

1184           8,0

1238          1,5

1319          6,5

1347          5,5

 

ο Διδάσκων

 

Σελίδα 1 από 6