Γεώργιο Θυφρονίτη

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2016 13:35

Εξέταση Εργαστηρίου Ανοσολογίας

 Η εξέταση του εργαστηρίου Ανοσολογίας θα γίνει τη Δευτέρα 15/2 στις 3-5μμ, στην αίθουσα του ισογείου.

 

οι διδάσκοντες

Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2016 10:19

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ

1. στις 13 (10-12) και 14/1 (12-14) θα γίνουν 2 μαθήματα σύνοψης της ύλης

2. οι φοιτητές καλούνται να παραδόσουν τις εργαστηριακές ασκήσεις μέχρι το αργότερο την Παρασκευή 15/1. Όσοι δεν  ολοκληρώσουν το σύνολο των ασκήσεων δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις του εργαστηρίου.

 

οι διδάσκοντες

Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2015 18:01

AΝΟΣΟΛΟΓΙΑ

1.  Οι εικόνες του Western Blot έχουν αναρτηθεί στο e-course. Παρακαλούμε οι ασκήσεις να παραδοθούν στους διδάσκοντες την εβδομάδα 11-15/1/2016. Να παραδοθούν επίσης όλες οι ασκήσεις από τα προηγούμενα εργαστήρια. Μετά τις 15/1 δεν θα γίνει δεκτή καμία άσκηση. (οι φοιτητές που δεν έχουν παραδόσει όλες τις ασκήσεις δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις)

2. Έχουν αναρτηθεί στο e-course 4 θεωρητικά άρθρα για όσους θέλουν να διαβάσουν εκτός ύλης.

 

καλές γιορτές

οι διδάσκοντες

Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015 14:58

ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ

Την Πέμπτη 26/11 το μάθημα θα γίνει στις 10πμ στην αίθουσα 2

Την Πεμπτη 26/11 το μάθημα Ανοσολογίας θα γίνει 10-12 και η εφαρμοσμένη οικολογία αμέσως μετά.


οι διδάσκοντες

Τετάρτη, 04 Νοεμβρίου 2015 14:52

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ

Οι φοιτητές που δεν έχουν παραλάβει τον εργαστηριακό οδηγό, καλούνται να τον παραλάβουν από το εργαστήριο Ανοσολογίας (κτήριο Ε4) από Πέμπτη 5/11 10:30πμ. Οι ομάδες 3 και 4 να προετοιμαστούν για την άσκηση της Κυτταρομετρίας Ροής.

Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2015 13:17

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ 2η ΑΣΚΗΣΗ

Οι φοιτητές καλούνται να προετοιμαστούν για τη 2η άσκηση ELISA. Η άσκηση έχει αναρτηθεί στο e-course και στην παρούσα ανακοίνωση.

Οι φοιτητες/τριες με ΑΜ 1292,1209, 1151 και 1066 να επικοινωνήσουν μαζί μου

Γ. θυφρονίτης (-07123)

Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2015 14:09

ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ

Οι ώρες και η αίθουσα διδασκαλίας του μαθήματος έχουν αλλάξει σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Τρίτη, 06 Οκτωβρίου 2015 20:26

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ αλλαγή αίθουσας

αύριο Τετάρτη 7/9 το μάθημα θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του ισογείου. Το το ωραριο της Τρίτης θα τροποποιηθεί ώστε το μάθημα να γίνετε επίσης στην αίθουσα του ισογείου, θα βγει σχετική ανακοίνωση σύντομα.